Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne kertoi torstaina puolustusvaliokunnan perussuomalaisten pitkään odottaman uutisen: valtatie 12 Lahden ja Kouvolan välillä saadaan vihdoin nykyliikenteen vaatimaan kuntoon.

Perusuomalaisten puolustusvaliokuntavastaava Jari Ronkainen ottaa uutisen ilolla vastaan.

– Kyseessä on iso asia Päijät-Hämeen talousalueelle. Erityisesti Kausalan taajaman pullonkaula on ollut harmina. Nyt sinne saataisiin nykyaikainen keskikaiteellinen ohituskaistatie.

Valtatie 12 on tärkeä myös huoltovarmuuden ja maanpuolustuksen kannalta, kertoo Ronkainen.

– Länsi-itä-suunta on sekä joukkojen kuljetuksen että huollon kannalta erittäin tärkeä. Ja täytyy sekin muistaa, että mahdollinen siviilien evakuoiminen tarvitsee toimivat liikenneyhteydet.

E16 uudeksi länsireitiksi

Valtioneuvosto esitti keskiviikkona linjauksen, jonka mukaan Suomi tavoittelee E16-tien jatkamista Suomen puolelle. Nykyisellään Eurooppa 16 -tie eli E16 kulkee Pohjois-Irlannista Skotlannin ja Norjan kautta Ruotsin Gävleen. Suomen on tarkoitus siis esittää, että tietä jatkettaisiin Suomen puolelle.

Suomessa E16-tien muodostaisivat valtatie 12 välillä Rauma-Kouvola ja valtatie 15 välillä Kouvola-Kotkan Mussalo. Tampereen kohdalla E16-tien muodostaisi kehätie. Suomen osuus E16-tiestä olisi noin 400 kilometriä. Muutosten myötä tiet merkittäisiin oman kansallisen numeroinnin ohella uudella E16-numeroinnilla.

– Liikenne- ja viestintäministeriössä tarkastellaan isoa kuvaa ja koko maan etua. Suomen liikenneverkko on yhdistettävä vahvemmin osaksi länsimaista liikennejärjestelmää turvallisuus, talous ja huoltovarmuus huomioiden, kertoi keskiviikkona ministeri Ranne.

Tärkeä huoltovarmuustekijä

Ronkainen kannattaa ajatusta.

– Tässäkin on kyse isosta puolustuksellisesta ja huoltovarmuustekijästä. Tavara ei liiku ilman kumipyöriä satamasta toiseen. Ja kun Suomi on tavallaan saari, emme saa tarpeen tullessa apua liittolaisiltamme käytännössä, ellei logistiikka toimi. Lisäksi E16:n varrelle osuu monta varuskuntaa: Porin prikaati, Pirkkalan lennosto, Panssariprikaati Parolassa, Karjalan prikaati Kouvolan Vekaranjärvellä, Utin jääkäriprikaati, Maavoimien esikunta Mikkelissä sekä Maasotakoulu Lappeenrannassa ja Haminassa – nämä ovat kaikki osa Suomen ja samalla myös Naton puolustusta.

Eurooppatiet ovat Euroopan valtioita yhdistäviä ja maiden rajat ylittäviä kansainväliseen E-tieverkkoon kuuluvia teitä. Eurooppatiet määritellään kansainvälisistä pääliikenneväylistä tehdyssä eurooppalaisessa sopimuksessa.

Sopimukseen ehdotetut muutokset käsitellään Euroopan talouskomission tieliikenteen työryhmässä. Euroopan talouskomission tieliikenteen työryhmän on tarkoitus kokoontua syksyllä 2024, jolloin päätös Suomen E16-reitistä lopullisesti päätetään.

SUOMEN UUTISET