Mediassa on viime aikoina käyty keskustelua Väyläviraston parhaillaan lausuntokierroksella olevasta ohjeesta, joka olisi alentamassa arviolta 1  800 maantiekilometrin nopeusrajoituksia maanteillä. Perussuomalainen liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne kertoo viestipalvelu X:ssä, että mediassa asiasta levitetty käsitys on täysin väärä.

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen mukaan mediassa levinnyt käsitys maanteiden nopeusrajoitusten laskemisesta on täysin virheellinen. Kukaan ei ole vielä päättänyt tehdä yhtään mitään, vaan kysymys on 15 vuotta vanhan maanteiden nopeusrajoitusohjeen päivityksestä, jota Väylävirasto valmistelee, ei mistään lakimuutoksesta eikä hallituksen esityksestä.

– Kyseessä on yksi Suomen liikenneturvallisuusstrategian 103 toimenpide-ehdotuksesta, joista useita, kuten esimerkiksi maanteiden parantamista, valvontaa, mielenterveys- ja päihdetyötä, turvallisuusviestintää ja liikennekasvatusta selvitetään ja edistetään, Ranne kirjoittaa.

Lausuntoja otetaan ensi viikolla

Väylävirasto pitää perjantaina ja ensi viikolla kaikille avoimet sidosryhmätilaisuudet ohjeen päivityksestä ja lähettää vaihtoehtotarkastelun laajalle lausuntokierrokselle. Tarkastelu sisältää vaikutusselvitykset. Lausuntoja voivat antaa niin yhteisöt kuin yksityisetkin.

– Mahdolliset päätökset nopeusrajoitusohjeen muutoksista tehdään lausuntopalautteen käsittelyn ja niiden arvioinnin perusteella. Kannustan kaikkia lausumaan aktiivisesti, Ranne toteaa.

Suomen Uutiset