Pohjois-Savon ELY-keskus ilmoitti tänään, että päällystetyn tieverkon korjaus-, päällystys- ja tiemerkintätöihin panostetaan huomattavasti tänä vuonna. Tämä mahdollistaa laajan tieverkon kunnostamisen Itä-Suomessa. Kokonaisrahoitus nousee noin 68 miljoonaan euroon. Se on merkittävä kasvu verrattuna edellisvuoteen.

Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikaisen mukaan rahoituksen lisäys perustuu hallituksen päätökseen hillitä päällystetyn tieverkon korjausvelan kasvua valtakunnallisesti yhteensä 250 miljoonalla eurolla.

– Päällystetyn tieverkon korjausvelan kasvun hillitseminen on tärkeä askel liikenneturvallisuuden ja infrastruktuurin ylläpidon kannalta, Antikainen sanoo.

Keskusta on puppugeneraattori

Antikainen ihmettelee, kuinka keskustan kansanedustajat ovat toistuvasti luoneet Itä-Suomeen tappiomielialaa väittämällä, ettei sinne ole tulossa tiehankkeita.

– Muun muassa keskustan kansanedustaja Hanna Räsänen harmitteli viime vuoden lokakuussa tiedotusvälineissä, ettei Pohjois-Karjalaan ole tulossa yhtään ainutta tiehanketta. Saman puolueen kansanedustaja Hannu Hoskonen väitti viime viikolla eduskunnassa, että liikenneinfra on jätetty ”aivan hunningolle itäisessä Suomessa” koskien esimerkiksi Kuutostietä.

– Nyt nähdään, että he ovat väärässä. Tulevan kesän päällystettävien tieosuuksien joukossa on Pohjois-Karjalassa useita tieosuuksia. Hoskosen mainitsemaa Kuutostietä päällystetään muun muassa osuudelta Lehmo-Kontiolahti 14,7 kilometria, Antikainen korjaa edustaja Räsäsen ja Hoskosen väittämiä.

– Räsänen ja Hoskonen tietävät tiehankkeiden päätöksenteon toimintaperiaatteet ELY-keskusten suhteen. Mukamas vastuullisena esiintyvä keskusta on kuitenkin nähtävästi puppugeneraattori, jonka voimme huomata tässäkin asiassa, Antikainen lataa.

Korjausvelka vaatii pitkäaikaista rahoitusta

Vuoden 2024 päällystystöiden suunnitelma kattaa Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueet yhteensä noin 540 kilometrin matkalla. Tavoitteena on, että tämän vuoden rahoitustason avulla voidaan estää päällystetyn tieverkon korjausvelan lisääntyminen.

Antikainen painottaa, että korjausvelan hillitseminen vaatii pitkäaikaista rahoitusta, jonka avulla kunnostetaan myös seutu- ja yhdystiet.

– Seutu- ja yhdysteillä on keskeinen rooli alueen ihmisten liikkumisen ja elinkeinoelämän kuljetusten kannalta. Ne ovat myös hyvin olennaisia huoltovarmuuden näkökulmasta, Antikainen muistuttaa.

Lisätoimia on tulossa

Päällystetyn tieverkon kunnostustyöt sisältävät teiden uudelleenpäällystystöitä, päällysteiden paikkauksia ja tiemerkintöjen kunnostamista. Lisäksi töiden yhteydessä tehdään useilla kohteilla tierakenteen parantamistoimenpiteitä ja teiden kuivatuksen kunnostusta.

– Tulevan kesän päällystettävien tieosuuksien joukossa on Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Etelä-Savossa useita eri tieosuuksia yhteensä siis 540 kilometriä. Itä-Suomi on hallitukselle tärkeä, ja se panostaa siellä infrastruktuuriin. Lisätoimia toki tarvitaan, ja niitä on myös tulossa.

Suomen Uutiset