Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne on onnistunut puolustamaan Suomen ja Lapin etuja aivan loistavasti juuri päättyneissä liikenneverkkoneuvotteluissa, kertoo perussuomalaisten lappilainen kansanedustaja Sara Seppänen.

Euroopan jäsenmaat, parlamentti ja komissio ovat nimittäin päässeet alustavaan sopuun asetuksesta unionin suuntaviivoiksi Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) kehittämiseksi. Asetuksessa määritellään Euroopan laajuinen TEN-T-verkko ja säädetään muun muassa sen väyliä ja solmukohtia koskevista laatuvaatimuksista.

Huoltovarmuutta myös kriisiaikoina

Aivan erityisen tärkeänä perussuomalaisten kansanedustaja Sara Seppänen pitää sitä, että valtatie 21 Torniosta Kilpisjärvelle Norjan rajalle saakka pääsee nyt osaksi TEN-T-tieverkkoa.

– Ojaan suistuneet tai tiellä jumittavat rekat ovat olleet aivan liian yleinen näky valtatien pohjoispäässä. Välillä liikenne on ollut pysähdyksissä jopa tuntikausia.

– Tie on nimenomaan huoltovarmuuskysymys. Norjan puolellahan on Natollekin tärkeät satamat, joiden kautta kyllä huolto toimisi, mikäli vain meillä olisi tie, jonka kapasiteetti riittää Suomen huoltamiseen. On nimittäin mahdollista, että eteen tulee tilanne, jossa Itämeren satamia ei voitaisi ainakaan kaikilta osin käyttää. Tämä ratkaisu turvaa nyt pohjoisen elämänlangan – sekä sotilaallisessa että muussakin mielessä, sanoo Seppänen.

Todella tärkeää koko liikennejärjestelmälle

Myös liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne kiinnittää tiedotteessaan huomiota huoltovarmuuteen.

– Asetus on todella tärkeä koko suomalaisen liikennejärjestelmän kehittämisen kannalta. Aktiivisen vaikuttamisen ansiosta sopu huomioi useita Suomelle tärkeitä asioita muun muassa huoltovarmuuden ja sotilaallisen liikkuvuuden näkökulmasta. Kiitän tästä koko liikenne- ja viestintäministeriön joukkuetta.

Seppänen puolestaan kiittää ministeriä aktiivisesta otteesta asiassa.

– Tiedän ministerin olleen aktiivinen pohjoismaiden, puheenjohtajamaa Espanjan sekä EU:n suuntaan tämän syksyn aikana. Hän on myös vieraillut Lapissa kuuntelemassa kuntien edustajien, Lapin liiton, Kauppakamarin sekä alueen ihmisten ja yrittäjien näkemyksiä ja toiveita. Se näköjään vaati perussuomalaisen liikenneministerin, että näin tärkeä asia saadaan kuntoon.

Mikä TEN-T?

TEN-T tarkoittaa Euroopan laajuista liikenneverkkoa (Trans European Transport Network), joka edistää ihmisten ja tavaroiden kestävää liikkumista jäsenmaasta toiseen mahdollisimman saumattomasti. Se yhdistää 424 suurta kaupunkia satamiin, lentoasemiin ja rautatieterminaaleihin. Kun TEN-T-verkko on valmis, se lyhentää matka-aikoja näiden kaupunkien välillä.

Seuraavaksi alustavaa sopua käsitellään jäsenmaiden pysyvien edustajien komiteassa (Coreper). Sen jälkeen asetusehdotus on tarkoitus hyväksyä ministerineuvoston kokouksessa, ja se tarvitsee myös parlamentin virallisen hyväksynnän. Asetus astuu voimaan 20 päivää sen jälkeen, kun se on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä.

Suomen Uutiset