Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne painotti eduskunnan talousarviokeskustelussa keskiviikkona kriittisen infran turvaamista ja huoltovarmuutta sekä johtamansa ministeriön keskeistä roolia niissä. Ranne viittasi esittelypuheenvuorossaan sunnuntaina havaittuun tietoliikennekaapelivaurioon Suomen ja Viron välillä.

– Järjestelmä toimi välittömästi. Kriittiset yhteydet on varmistettu ja merenalaisen infran huoltovarmuustoimiin on varauduttu. Vaurio ei vaikuta Suomen kriittisiin tietoliikenneyhteyksiin vaan ne toimivat normaalisti. Korjaaminen aloitetaan heti kun sää sallii. Viranomaiset vastaavat yhteistyössä jatkotutkimuksista. Olen ollut ministerinä koko ajan erittäin hyvin informoituna ja hallinnonalamme on varautunut tällaiseen, Lulu Ranne kertoi.

Huoltovarmuus turvattu

Vaikka julkisen talouden tasapainottamisen välttämättömyys on selvää, liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tärkeysjärjestys ja resurssointi ovat Suomen huoltovarmuuden osalta turvatut.

– Hallitus kiinnittää erityistä huomiota liikenneverkon toimintavarmuuteen ja kriisinkestävyyteen. Kriittisen infran resurssit turvataan myös erittäin vaikeassa taloustilanteessa, Ranne täsmensi.

Toimintoja tehostetaan

Säästöjä hallinnonalalla saadaan muun muassa hankintoja tehostamalla, menokohteita ja työaikaa priorisoimalla sekä tuottavuutta parantamalla mm. prosesseja sujuvoittamalla ja uusia tehokkaita toimintatapoja kehittämällä. Myös digitalisaatiota hyödynnetään paremmin. Liikenneinfraan investoidaan kolmella miljardilla eurolla.

– Vahvistamme näin kotimaatamme, huoltovarmuutta, turvallisuutta, kansalaisten sujuvaa arkea, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja vientiä, liikenne- ja viestintäministeri Ranne totesi.

SUOMEN UUTISET