– Hallitusohjelmasta ja Suomen ilmastopolitiikasta puuttuu kaikki realismi, perussuomalaisten kansanedustaja, diplomi-insinööri Lulu Ranne lataa.

Vienti ei kestä eivätkä ihmisten rahat riitä toteuttamaan hallitusohjelman ja ilmastovuosikertomuksen kuvaamaa politiikkaa.

– Tämän tien päässä odottavat suomalaisten energiaköyhyys ja hyvinvointitappiot, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Lulu Ranne.

Verokiila halvaannuttaa talouden

Julkinen talous ja maamme hyvinvoinnin ylläpitäminen ovat täysin riippuvaisia yrityksistä ja viennistä.

– Korkeat nimellispalkat, rankka verotus, korkeat pakolliset elinkustannukset ja niistä seuraava palkan heikko ostovoima ja kotitalouksien velkaantuminen ovat todellinen jarru taloudelle ja siten myös työpaikkojen luomiselle, Ranne luettelee.

Keskipalkkaisella perheettömällä palkansaajalla on Suomessa yli 2 prosenttiyksikköä kovempi tuloverotus kuin Euroopan verrokkimaissa keskimäärin, ja lähes 6,5 prosenttiyksikköä kovempi verotus kuin Euroopan ulkopuolisessa verrokkiryhmässä. Vuosina 2002-2018 suomalaisten asuntokuntien velka kasvoikin 118 %, mutta käytettävissä oleva rahamäärä vain 35 %.

– Hallituksen tulisikin pyrkiä kaikin keinoin verokiilan pienentämiseen ja kansalaisiin kohdistuvan kustannustason laskemiseen. Nyt kaikesta tehdään entistä vaikeampaa ja kalliimpaa ilmastojohtajuuteen vedoten.

Miljardeja järjettömiin investointeihin

Esimerkki ilmastopolitiikan aiheuttamasta järjettömästä investointipaineesta ovat liikenteen päästövähennystavoitteet. Niiden saavuttamiseksi suomalaisten pitäisi käyttää vuosittain noin miljardi euroa enemmän uusien autojen ostoon ja kaksi miljardia, jos halutaan saavuttaa sähköautojen määrätavoitteet.

– Pakottaminen uuden teknologian käyttöönottoon normaalia investointisykliä nopeammin on yrityksille ja kuluttajille tuhoisaa. Teknologian jatkuvaa kehitystä on tietenkin tuettava, mutta nykyinvestointien taloudelliset pitoajat on voitava käyttää loppuun.

– Yritysten menoja ei saa kasvattaa ilmastopolitiikkaan vedoten. Erityisesti työllistävät yritykset, kuten nyt Rauman paperitehdas, kärsivät Suomen suuresta verokiilasta. Kannustan hallitusta arvioimaan uudelleen ilmastopolitiikkaansa ja sen vaikutuksia kilpailukykyymme ja hyvinvointimme ylläpitoon, Ranne sanoo.

SUOMEN UUTISET