Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) aamulla esittelemään yritysten kustannustukeen on vaarassa tulla erittäin vakava valuvika, varoittaa perussuomalaisten kansanedustaja, diplomi-insinööri Lulu Ranne.

– Ministeri Lintilän mukaan yritykselle kuuluvasta kustannustuesta vähennetään 70 % yrityksen Ely-keskukselta tai Business Finlandilta saamasta kehittämisrahoituksesta. Tässähän ei ole mitään järkeä tai logiikkaa!

Kehittämisrahoituksella negatiivinen vaikutus

Ranne muistuttaa, ettei Ely-keskusten tai Business Finlandin myöntämä kehittämisrahoitus suinkaan ole vastikkeetonta rahaa. Jokaista saamaansa 1,00 euroa kohden yrityksen on käytettävä 1,25 euroa, jota nimenomaan ei saa käyttää niihin kustannuksiin, joihin kustannustuki on tarkoitettu.

– Kehittämisrahoituksella on muutaman kuukauden tähtäimellä erittäin negatiivinen vaikutus sitä saaneen yrityksen kassaan. Nyt näitä yrityksiä siis vielä rangaistaan siitä, että ne käyttävät kehittämiseen enemmän rahaa kuin saavat, ja vielä etupainotteisesti, Ranne ihmettelee.

Kassakriisejä loppukesästä?

Ranne pelkääkin, että nyt huhti-toukokuussa kehittämisrahoituksen ennakoita saaneista yrityksistä merkittävä osa ajautuu kassakriisiin viimeistään heinä-elokuussa. Samalla niiltä ollaan viemässä mahdollisuus saada kustannustukea niihin kiinteisiin kustannuksiin, joihin kehittämisrahoitusta ei saa käyttää, ja joihin muut yritykset saavat tukea.

– Toinen ongelma on jaksotus. Kustannustukea voi hakea kahdelle kuukaudelle, kun kehittämisprojekti voi kestää esim. 6-12 kuukautta. Ei pitkälle ajalle tarkoitettua kehittämisavustusta voi vähentää yhden tai kahden kuukauden kiinteistä kuluista. Ainoa oikea tapa yhteensovittaa kehittämisrahoitus ja kustannustuki on vähentää kehittämiseen kohdistuvat palkat kustannustuen perusteena käytettävästä palkkasummasta. Se on täysin mahdollista, koska tukea saadakseen yrityksen on kuitenkin haettava sitä Valtiokonttorilta ja annettava tietoja, Ranne paukuttaa.

Ranne vaatiikin kirjallisessa kysymyksessään, että hallitus tarkastelee kustannustuen yhteensovittamissäännöt nyt uudelleen, kun esitys on muutenkin vielä ihan levällään.

SUOMEN UUTISET