Perussuomalainen kansanedustaja, lakivaliokunnan jäsen Mari Rantanen on tehnyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa hän tiedustelee hallitukselta toimenpiteitä, joilla poliisille saataisiin oikeudet tarvitsemiinsa tietoihin uhka-arvioiden tekemistä varten.

Helsingin Sanomat uutisoi eilen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisusta, jonka mukaan Helsingin poliisilla ei ollut oikeutta saada sosiaaliviranomaisen asiakastietoja väkivaltaiseksi epäillystä henkilöstä, kun tarkoituksena oli estää mahdollinen uskonnollisista, poliittisista tai ideologisista motiiveista tehty terroriteko.

– Tein kirjallisen kysymyksen, jotta voitaisiin arvioida, onko poliisilla tarvittavat työkalut ennaltaehkäistä vakavia väkivalta- ja terroritekoja. Poliisilla tulee olla pääsy kaikkeen tarvitsemaansa tietoon, ja tiedonkulun on oltava saumatonta viranomaisten välillä, juhlapuheet eivät riitä, Rantanen sanoo.

Laki ei toimi, jos se estää poliisia toimimasta

Helsingin poliisi oli tehnyt uhka-arviota suojelupolisiin ja keskusrikospoliisin pyynnöstä. Helsingin sosiaalivirasto kieltäytyi kuitenkin antamasta tietoja vedoten lakiin, jossa sosiaalihuollon asiakirjatiedot on määrätty ehdottoman salaisiksi. Tietoja voidaan luovuttaa poliisille vain, jos sosiaaliviranomainen epäilee jonkun hengen tai terveyden olevan vaarassa tai jos poliisi on selvittämässä rikosta, josta saattaa seurata neljä vuotta vankeutta.

– Laki ei toimi, jos se rajoittaa poliisin mahdollisuuksia puuttua rikoksiin ennen niiden tapahtumista. Hallituksen tulisikin valmistella eduskunnalle lakimuutos, jossa poliisin tiedonsaantioikeutta laajennettaisiin uhka-arvioiden tekemistä varten. Keväällä tapahtuva terrorismilainsäädännön uudistaminen tarjoaisi tähän erinomaisen ajankohdan, Rantanen perustelee.

Suomen Uutiset