Kansanedustaja Minna Reijonen pitää pelastuslaitosten roolia on merkittävänä kansalaisten turvallisuuden takaamisessa.

Kuopiossa sijaitseva Pelastusopisto on sisäministeriön alainen oppilaitos, joka vastaa pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan ammatillisesta perus- ja täydennyskoulutuksesta sekä poikkeusoloihin varautumisen koulutuksesta. Lisäksi Pelastusopisto vastaa kansainvälisen pelastustoiminnan asiantuntijoiden kouluttamisesta, rekrytoinnista ja lähettämisestä operaatioihin.

Pelastuslaitoksien arvioiden mukaan tarvittaisiin 1 000 uutta pelastajaa nykyisen koulutustuotannon lisäksi vuoteen 2030 mennessä.

– Esimerkiksi Kuopion Pelastusopistolle ei ole budjetoitu ensi vuodelle rahoitusta pelastajakoulutuksen lisäämiseksi, Minna Reijonen ihmettelee.

”Tilanne on huolestuttava”

Sosiaali- ja terveysuudistuksen myötä pelastusalan hallinto siirtyy perustettaville alueellisille hallinnonyksiköille.

– On tärkeää, että muutosvaiheessakin ja sen jälkeen huomioidaan alan koulutuksen tarvitsema rahoitus. Palomiesten rekrytoinnissa on ollut jo nyt haasteita. On tärkeää, että alan houkuttavuus säilyy ja alalle opiskelevia löytyy.

– Kun vielä huomioidaan, että Kevan tietojen mukaan vuosina 2000 – 2015 eläköityneistä palomiehistä 40 % eläköityi fyysisien vaivojen takia ja näiden keski-ikä oli 51,5 vuotta, niin tilanne on huolestuttava, Reijonen sanoo.

SUOMEN UUTISET