Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio tapasi Suomen pelastusalan ammattilaisia (SPAL). Pelastusalan akuutein viesti on, että kenttätason ammattilaisia eläköityy joka vuosi merkittävästi enemmän kuin heitä pystytään kouluttamaan tilalle.

Kuopion pelastusopisto pystyy nykyisillä resursseilla kouluttamaan 120 pelastajaa vuodessa, mutta tarve on kaksinkertainen, jotta pelastusalan resurssit ja sitä kautta kansalaisten turvallisuus pystytään takaamaan. Ville Tavio vaatiikin lisärahoitusta koulutukseen nopeasti.

– Vaadin, että pelastusalan koulutuspaikat tuplataan jo seuraavassa lisätalousarviossa. Lisäpanostukset näkyvät joka tapauksessa parin vuoden viiveellä, kun lisätarve on koulutettu, joten asialla on kiire.

– Koulutuspaikkojen tuplaamisen kustannus on vain 2,8 miljoonaa euroa ja sen on tässä kohdin löydyttävä. Valtion kassassa se on pisara meressä, ja kyse on perusturvallisuudesta, mutta myös kriiseihin varautumisesta, Tavio toteaa.

Soteuudistus jättää rahoitusvajeen

Tavio huomauttaa, että Ukrainan sota koskettaa myös pelastusalaa, jonka pitää pystyä takaamaan turvallisuus myös kriisiaikana.

– Sotilaat eivät päätehtäväkseen sammuta tulipaloja tai pelasta siviilejä pommitusten jäljiltä. Siihen tarvitaan ammattitaitoisia pelastajia. Kyse on kokonaisturvallisuudesta, Tavio muistuttaa.

Pelastusala ei saa jäädä paitsioon myöskään nyt kun hyvinvointialueita rakennetaan.

– Soteuudistus jättää myös pelastusalalle rahoitusvajeen – kuten kaikkeen muuhunkin. On välttämätöntä, että valtiolla ja uusilla alueilla on resurssit paikata tämä vaje.

SUOMEN UUTISET