Kansanedustaja ja farmaseutti Minna Reijonen on huolissaan siitä, että eri tietokannoissa olevissa potilaiden lääkitystiedoissa on usein virheitä. Käytännössä oikeat ja ajantasaiset tiedot lääkityksestä ovat potilaan itsensä vastuulla.

Kun sairaaloissa tai terveysasemilla tarkastellaan potilaiden lääkitystietoja, on niissä lähes aina vanhentuneita tietoja lääkityksestä tai annosmuutoksista.

– Tämä on harmillista, sillä moni olettaa, että lääkäri ja hoitohenkilökunta tietävät potilaan ajantasaisen lääkityksen, sanoo Minna Reijonen.

Ajantasaisen lääkityksen tulisi löytyä helposti

Kanta-palvelukaan ei ole täydellinen. Kun lääkäri muuttaa lääkitystietoja vaikkapa puhelimitse, ne eivät automaattisesti päivity lääkityskorttiin. Lääkitystietoihin eivät päivity myöskään potilaan itsehoitolääkkeet tai ravintolisät, jotka voivat vaikuttaa muihin lääkkeisiin. Ajantasainen lääkityskortti pitäisi saada tulostettua esimerkiksi apteekista asiakkaalle.

Käytössä on valtavasti erilaisia järjestelmiä, jotka eivät välttämättä keskustele keskenään. Lääkäreiltä tulee palautetta, etteivät järjestelmät toimi. Apteekeissa ollaan myös tietoisia siitä, etteivät lääkitystiedot ole yleensä ajan tasalla. Apteekeissa on painotettu asiakkaille, että nämä pitäisivät ajantasaista lääkityskorttia mukanaan. Tämä on tärkeää, sillä järjestelmistä ajantasaista tietoa ei aina löydy. Ajantasainen lääkityskortti on yleensä asiakkaan itse päivitettävä.

Virheet aiheuttavat potilaille vaaratilanteita

Sairaalasta joudutaan usein ottamaan yhteyttä potilaan kotiin tai hänen lääkejakeluansa hoitavaan henkilöön, koska tietokannoissa ei ole ajantasaista tietoa lääkityksestä.

– Myös ne tilanteet, joissa joudutaan sairaalaan vaikkapa eri paikkakunnalla ja yllättäen ovat sellaisia, ettei lääkitystietoja nähdä järjestelmistä, ja tämä saattaa aiheuttaa hoidon viivästymistä tai muita vaaratilanteita, toteaa Reijonen.

Sote-uudistus ei yksinään korjaa tilannetta

Lääkityksen tietopuutteet ovat aiheuttaneet läheltä piti -tilanteita ja turhaa työtä niin potilaille kuin hoitohenkilökunnallekin. Pahimmassa tapauksessa virheellisillä lääkitystiedoilla voi olla ikäviä seurauksia, jos käytetään vääriä lääkkeitä tai annoksia.

Vaikka muutoksia on tehty, niin vieläkään tieto ei kulje tarpeeksi. Sote-uudistus ei tuo yhtenäistä järjestelmää lääkitystietojen siirtymisen osalta koskemaan koko Suomea.

– Millä aikataululla saavutamme Suomessa tilanteen, jossa ajantasainen lääkityskortti on tulostettavissa asiakkaalle koko Suomessa yhtenäisesti riippumatta terveydenhuollon yksiköstä siten, että sinne ovat päivittyneet myös lääkitys- ja annosmuutokset? kysyi Reijonen asiasta vastaavalta ministeriltä kirjallisessa kysymyksessään.

Suomen Uutiset