Saksan halki virtaava Rein-joki on jouduttu pääosin sulkemaan rahtiliikenteeltä vedenpinnan laskiessa. Tämä tarkoittaa toimitusvaikeuksia Saksan teollisuudelle ja lisää inflaatiopainetta.

Viime aikoina lehdissä on kerrottu, miten Euroopan suurten jokien pintojen laskeminen on paljastanut aiemmin veden alla olleita kohteita, kuten kivikautisia rakennelmia, roomalaisten sotilasleirin ja Reinin ”nälkäkivet”, joihin jokivarren asukkaat ovat kaivertaneet varoituksia kuivuuden aiheuttamasta nälästä satoja vuosia sitten veden ollessa yhtä matalalla.

Vakavin seuraus Reinin alhaisesta vesimäärästä on kuitenkin se, että suurin osa joesta jouduttiin sulkemaan proomuliikenteeltä elokuun puolivälissä. Tuolloin veden pinta laski alle 41 senttimetrin tason, jonka proomut vaativat. Jo aiemmin rahtiproomuja oli ajettu vajailla lasteilla.

Logistiikkayhteydet ruuhkautuvat entisestään

Reinin sulkeminen pahentaa entisestään Euroopan logistiikkayhteyksien tilaa, joka on jo aiemmin kärsinyt satamien ruuhkautumisesta ja Ukrainassa käytävän sodan vaikutuksista. Kuljetuskapasiteetin puutetta on vaikea korvata rautatie- ja maantiekuljetuksilla, koska nämäkin kärsivät kapasiteettipulasta ja energian hinnannoususta. Rahtikustannukset tulevat siis nousemaan.

Jokiliikenteen loppuminen vaikuttaa muun muassa kemikaali-, öljynjalostus- ja terästeollisuuteen. Noin 80 prosenttia kaikista Saksaan vesiteitse tuoduista tuotteista kulkee Reinin kautta, joten se on äärimmäisen tärkeä kulkuväylä koko Euroopan kannalta.

Uniperin kivihiilivoimalan sähköntuotanto vaarassa

Reinin kautta kuljetetaan muun muassa öljyä ja kivihiiltä. Fortumin surullisenkuuluisa tytäryhtiö Uniper onkin varoittanut, että Reinin sulkeminen voi vaikuttaa Frankfurtin lähettyvillä sijaitsevan kivihiilikäyttöisen 510:n megawatin sähkövoimalan toimintaan. Tuotantokatkot tietenkin nostaisivat sähkön hintaa Saksassa entisestään.

Edellisen kuivan kauden aikana vuonna 2018 viranomaiset joutuivat sulkemaan joen 132 päiväksi, mikä oli vähällä johtaa talouskriisiin. Tuolloin kuiva kausi aiheutti noin 0,4 prosentin loven Saksan teollisuuden kokonaistuotantoon.

Armstrong Economics -talousblogi arvioi, että tällä kertaa taloudelliset vaikutukset tulevat olemaan paljon pahemmat kuin vuonna 2018, koska nyt koko maailman kattava toimitusketjujen ruuhkautuminen pahentaa inflaation riskiä.

SUOMEN UUTISET