SuomiAreenassa keskusteltiin tänään rahoituksen osuudesta ilmastokriisiin vastaamisessa. Perussuomalaisten kansanedustaja Lulu Ranne sanoi, että tulisi selvittää, vähentääkö niin sanottu kestävä kasvu päästöjä, kuten väitetään, ja onko toiminta ylipäätään taloudellisesti kestävää. – Ilmasto- ja energiapolitiikkaa tulee ohjata vain sellaiseen suuntaan, että kansalla on siihen varaa.

Voivatko yksittäiset ihmiset omilla sijoituspäätöksillään ohjata rahavirtoja kestävää kehitystä edistäviin kohteisiin? 2020-luvulla kuluttajia ohjataan tekemään ympäristömyönteisiä valintoja, vaikka kyse on hyvin monimutkaisesta kokonaisuudesta.

Perussuomalaisten kansanedustaja Lulu Ranne huomauttaa, että kunnianhimoiseen ilmastopolitiikkaan kytkeytyvät määritelmät, kuten kestävä kasvu, ovat jääneet sisällöltään monille epäselviksi.

Ranne esittää, että nyt tulisi selvittää, vähentääkö kestävä kasvu päästöjä, kuten väitetään, ja onko toiminta taloudellisesti kestävää.

– Tulisi saada tarkemmin selkoa, mitä kestävällä kasvulla tarkoitetaan. Väitetään, että esimerkiksi kunnianhimoinen ilmastopolitiikka on sitä. Jos kuitenkin katsotaan EU:ta, joka on tehnyt kenties maailman kunnianhimoisinta ja tiukinta ilmastopolitiikkaa, niin miten EU:n bruttokansantuote on kehittynyt esimerkiksi Kiinaan ja Yhdysvaltoihin verrattuna, Ranne totesi SuomiAreenan keskustelussa.

Pelkkä vihreä investointi ei takaa vaikuttavuutta

Kestävä kasvu ja kunnianhimoinen ilmastopolitiikka eivät edes ole Suomessa uusi asia. Suomen järkevän ympäristöpolitiikan ansiosta Suomen päästöt ovat vähentyneet jo kauan sitten aikaisempina vuosina ja ovat edelleen matkalla alaspäin.

Ranne huomautti, että koska Suomessa on jo aiemmin onnistuttu leikkaamaan päästöjä todella hyvin, tulisi olla tarkka siinä, mitkä uudet viherinvestoinnit ovat vaikuttavia, sillä pelkästään investoiminen vihreisiin asioihin ei vielä takaa hyvää lopputulosta.

– Ihmisiä ei tule velvoittaa investoimaan kalliiseen, nopeasti vanhentuvaan teknologiaan. Mieluummin annetaan teknologian kehittyä rauhassa, jotta investoinneille löytyy oikea kohta. Se on samalla sitten kestävää, kun uuden teknologian käyttö ei jää kesken, Ranne sanoi.

Päästöjä vähennettävä hallitusti ja vaikuttavasti

Ranne huomautti, että suuressa kuvassa Suomen ilmasto- ja energiapolitiikkaa täytyy muutenkin ohjata sellaiseen suuntaan, että kansalaisilla on siihen varaa.

Ranne huomautti, että kansantalous on jo nyt erittäin velkaantunut. Samaan aikaan Saksassa tehdään energiapäätöksiä, joista voi tulla taas uusi miljardien velkapallo suomalaisen veronmaksajan jalkaan. Suomi on pääomistaja energiayhtiö Fortumissa, jolla puolestaan on enemmistöosakkuus talousvaikeuksiin ajautuneessa saksalaisessa Uniper-energiayhtiössä.

– Päästöjä tulee vähentää hallitusti ja vaikuttavasti. Ei siis niin, että suomalaiset joutuvat Saksan energiapoliittisten töppäyksien maksajiksi, Ranne sanoi ja jatkoi, että tälläkin hetkellä suomalaiset maksavat vähäpäästöisestä sähköstä saksalaisia enemmän.

SUOMEN UUTISET