Reuters-instituutin kyselytutkimuksen mukaan yleisön luottamus uutisiin on laskenut useissa maassa. Erityisen voimakasta luottamuksen menetys on Suomessa, Saksassa ja Britanniassa.

Tutkimuksen mukaan luottamus uutismediaan on laskenut keskimäärin viisi prosenttiyksikköä vuodesta 2015 tutkimukseen valituissa 18 maassa. Tutkimuksessa tarkasteltiin vuosina 2015-2019 valitussa 18 maassa sitä, ”kuinka suuri osuus vastaajista luottaa useimmiten useimpiin uutisiin” (engl: ”trust most news most of the time”).

Tutkimustulokset paljastavat merkittävää luottamuskatoa Suomessa, Saksassa ja Britanniassa vuosien 2015 ja 2019 välillä:

– Suomessa luottamus on pudonnut tasolta 68% tasolle 59%

– Saksassa luottamus on pudonnut tasolta 60% tasolle 47%

– Britanniassa on pudottu tasolta 51% tasolle 40%

Kehitys ei ole maittain yhteneväistä. Kymmenessä maassa luottamus on laskenut. Kahdeksassa maassa luottamus on joko lisääntynyt tai säilynyt samalla tasolla.

SUOMEN UUTISET