Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Ronkainen jätti tänään usean kansanedustajan allekirjoittaman lakialoitteen rikoslain muuttamiseksi. Aloitteessa esitetään, että ensihoitajiin kohdistetusta väkivallasta tuomittaisiin yhtä ankarasti kuin virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.

– Ensihoitajat suorittavat julkista pelastus- ja ensiaputehtävää välittömän avun tarpeessa olevien hädänalaisten ihmisten auttamiseksi. Ei ole millään tasolla hyväksyttävää, että he joutuvat yhä useammin kohtaamaan väkivaltaa työssään!Ronkainen kertoo.

Pahoinpitelystä vankeutta

Suomen Ensihoitoalan Liitto, Suomen Palomiesliitto SPAL ja Tehy ovat vaatineet esitetyn kaltaista muutosta rikoslakiin. Tällä hetkellä ensihoitajiin kohdistuva väkivalta tuomitaan pahoinpitelynä ja johtaa usein vain sakkorangaistuksiin.

– Kyllä ensihoitajan pahoinpitelystä tulisi lähtökohtaisesti tuomita vankeutta. Se olisi tärkeää jo ammatin arvostuksen ja väkivallan ennaltaehkäisemisenkin kannalta, Ronkainen toteaa.

Voimakasta viestiä lainsäätäjiltä

Seuraavaksi lakialoite etenee eduskunnan täysistunnon lähetekeskusteluun. Täysistunto päättää, mihin valiokuntaan aloite lähetetään käsiteltäväksi.

– Toivon, että salissa syntyy rakentavaa keskustelua ja valiokunnan jäsenet saavat hyviä evästyksiä lainmuutoksen valmistelemiseksi. Olisi mielestäni huutava vääryys, jos eduskunnan ratkaisut eivät antaisi voimakasta signaalia ensihoitotyön turvaamiseksi, sanoo Ronkainen.

SUOMEN UUTISET