Kun Päijät-Hämeen Omaishoitajat Ry järjesti 20. juhlavuotensa kunniaksi kampanjan, jossa se haastoi kaikki alueen kuusi kansanedustajaa tutustumaan omaishoitajien arkeen, perussuomalaisten Jari Ronkainen ryhtyi toimeen.

Jari Ronkainen kävi tutustumassa omaishoitajan arkeen perheessä, jossa puoliso toimi omaishoitajana MS-tautia sairastavalle kumppanilleen.

– Tultuani valituksi kansanedustajaksi neljä vuotta sitten olen huomannut, että omaishoidosta ja sen tärkeydestä puhutaan eduskunnassa paljon. Työn sisältö on kuitenkin monille päättäjille vierasta – minullekin.

– Tapaamisella sain tutustua perheen arkeen. Päivä jaksottui syömisen, liikkumisen, lepäämisen ja siisteydestä huolehtimisen kautta. Apuvälineinä käytettiin mm. pyörätuolia ja nostolaitteita. Työ vaati omaishoitajalta kiinteää läsnäoloa, osaamista laitteiden ja siirtymisten kanssa sekä tarkkaa suunnitelmallisuutta arjen rakentamiseksi, Jari Ronkainen kertoo.

Vertaistuki on todella tarpeellista

Ronkainen kertoo saaneensa kuulla arvokasta tietoa työelämän ja omaishoidon yhteensovittamisesta.

– Mikäli omaishoitaja käy ulkopuolisessa työssä, tarvitaan työnantajalta joustoa ja ymmärrystä omaishoidon vaatimuksia kohtaan. Lisäksi sain kuulla vertaistukiryhmistä ja järjestötoimijoista, joita on kiitettävästi rakentunut omaishoidon ympärille.

– Vertaistuki on todella tarpeellista niin hoitajille kuin hoidettavillekin. Tiivis sidos arkeen ja työn kuormittavuus nostavat riskiä eristäytymiselle ja ahdistukselle. Yhteiskunnan seuranta omaishoidon tilanteesta on ohutta ja viranomaisten kontrolli jää usein tekemättä jopa vuosiksi, Ronkainen sanoo.

Yhteiskunnalle merkittävät säästöt

Päättäjän kannalta tärkeää tietoa oli se, minkälaisilla resursseilla omaishoidon toimintaa järjestetään.

– Vierailu avasi ainakin minun silmäni. Omaishoitajat toimivat erittäin vaatimattomalla korvauksella ja vähillä mahdollisuuksilla jaksamista tukevaan vapaa-aikaan. Työ kuitenkin vaatii laajan kirjon esim. sairaanhoidollista ja fysioterapeuttista osaamista, kuten lääkkeiden antoa tai erilaisten apulaitteiden käyttöä.

– Jos palvelu hankittaisiin muualta, olisi vaatimukset ja hinta aivan toista luokkaa kuin omaishoidossa, Ronkainen muistuttaa.

Omaishoidon tuki verovapaaksi

Ronkaisen mielestä omaishoidon tuki tulisi saada verovapaaksi.

– Jos siihen ei päästä, niin omaishoidontuesta kerättyjen verojen osuudelta tulisi tarjota tukipalveluja, kuten esimerkiksi vapaa-aikaa.

– Toivon, että muutkin päättäjät käyvät katsomassa mistä omaishoidossa on kyse ja kuinka kustannustehokkaalla – sekä ennen kaikkea inhimillisellä – tavalla se toimii.

SUOMEN UUTISET