Useita valtiopäivätoimia vakuutuslääkäriasiassa tehnyt perussuomalainen kansanedustaja Jari Ronkainen käy blogissaan läpi viime kaudelta alkunsa saanutta ja huomiseen äänestykseen päättyvää vakuutuslääkärijärjestelmän muutosprosessia. Ronkainen on pettynyt lakimuutokseen, joka ei todellisuudessa parantaisi potilaiden oikeusturvaa tippaakaan.

– Kun hallituksen esitys viimein saapui eduskuntaan, oli pettymykseni valtava. Potilaiden oikeusturva ei tulisi tällä esityksellä muuttumaan tipan tippaa. Totuusvelvoite vakuutuslääkäreille tulisi, mutta eri sanoilla. Sanamuotokin vesittyy esityksessä olevalla maininnalla siitä, että lakimuutoksella ei olisi juridista vaikutusta vakuutuslääkärin velvollisuuksiin tai virkavastuuseen, kuvailee Jari Ronkainen.

PS:n vastalause käsiteltävänä huomenna

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan perussuomalaiset jäsenet tekivät asian valiokuntakäsittelyssä vastalauseen, josta äänestetään eduskunnan täysistunnossa huomenna.

– Sosiaali- ja terveysvaliokunnan perussuomalaiset jäsenet tekivät asian valiokuntakäsittelyssä vastalauseen, jossa ansiokkaasti eritellään, miten ja miksi järjestelmää tulisi muuttaa hallituksen esitystä kattavammalla tavalla. Vastalauseessa esitetään, että vakuutuslääkärien mielivalta tekemissään arvioissa lopetetaan muuttamalla laki muotoon ”johtopäätösten tulee perustua ajankohtaiseen lääketieteelliseen tutkimustietoon”.

– Lisäksi vakuutuslääkärin tulisi vahvistaa kannanottonsa sanoin ”minkä kunniani ja omantuntoni kautta vakuutan”, kuten terveydenhuollon lääkäritkin tekevät, Ronkainen kertaa.

Asia hallituksen osalta loppuun käsitelty?

Ronkaisen odotukset pitkän prosessin lopputuloksesta eivät ole kovin korkealla.

– Hallitus-oppositio-jaon vuoksi on todennäköistä, että hallituksen esitys voittaa. Nähtäväksi jää, onko pinnallisista muutoksista paljonkaan apua vakuutuslaitosten epäoikeudenmukaisuuden kokeneille ihmisille. Tuntuu siltä, kuin olisin hakannut päätä seinään 4 vuotta ja tulokset jäivät jälleen kosmeettisiksi.

– Asia on hyvin todennäköisesti tämän hallituksen osalta käsitelty. Edes uusi 50 000 nimeä keräävä kansalaisaloite ei tulisi muuttamaan tätä faktaa, sillä hallitus hyvin todennäköisesti vastaisi, että se seuraa nyt tehtyjä muutoksia, Ronkainen arvelee.

Suomen Uutiset