Sosiaali- ja terveysministeriö on tällä viikolla lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen esitykseksi vakuutuslääkärijärjestelmää koskeviksi lakimuutoksiksi. Viime kaudella vakuutuslääkärijärjestelmää korjaavia aloitteita eduskunnassa tehnyt perussuomalainen kansanedustaja Jari Ronkainen on tyytyväinen, että ns. vakuutuslääkärien totuusvelvoite sisältyy esitykseen.

– Hallituksen esitys on selkiyttämässä vakuutusratkaisujen perusteluita ja velvoittamassa vakuutuslääkärit allekirjoittamaan kannanottonsa ja asiakirjansa ”kunnian ja omantunnon kautta”. Tämä on odotettu muutos ja vähintä, mitä koko järjestelmän uskottavuuden eteen voidaan tehdä, Jari Ronkainen myöntää.

Potilaalla kohtuuton toditustaakka

Vakuutuslääkärijärjestelmän keskeisimpiin ongelmiin kuten potilaiden todistustaakkaan työkyvyttömyyteen liittyvissä riitatilanteissa ei kuitenkaan ole esitetty muutoksia.

– Edelleen vakuutusyhtiöt voivat kävellä hoitavien lääkärien lausuntojen yli. Riitatilanteissa potilaan pitää todistella työkyvyttömyyttään, kun sen pitäisi olla pikemminkin toisinpäin; jos vakuutusyhtiö evää korvauksen, sen on pystyttävä lääketieteellisesti todistamaan potilas työkyvyttömäksi. Nyt esitetyt muutokset eivät riitä muuttamaan nykytilaa, Ronkainen perustelee.

Taistelua jopa yli kymmenen vuotta

Kokonaisuudessaan Ronkainen pitää hallituksen esitysluonnosta vaatimattomana. Hänen mielestään se ei ota kantaa lukuisiin kipukohtiin, joista hän on vuosien saatossa saanut yhteydenottoja.

– Olen saanut useita yhteydenottoja henkilöiltä, joiden työkyvyttömyyteen liittyvä vakuutusprosessi on kestänyt jopa yli kymmenen vuotta. Lisäksi on selvää, että riitatilanteissa ja oikeuteen mentäessä vakuutusyhtiöllä on paljon enemmän resursseja ajaa omaa asiaansa. Vakuutuslääkärijärjestelmässä on tässä maassa kyse pienistä piireistä, siksi vakuutusyhtiöiden ja lääkärien sidonnaisuuksia olisi syytä avata selkeämmin. Mm. tällaisiin seikkoihin ei hallituksen esitys nykyisellään ota kantaa, Ronkainen päättää.

SUOMEN UUTISET