Perussuomalaisten kansanedustaja Kaisa Garedew ja seitsemän muuta kansanedustajaa jätti perjantaina 10.5. toimenpidealoitteen turveveron poistamisesta sekä SGEI-järjestelyn valmistelemisesta energiaturpeen huoltovarmuusroolin turvaamiseksi.

Etenkin lämmöntuotannossa turve on tärkeä osa Suomen huoltovarmuutta.

– Pohjoinen sijaintimme pakottaa meidät laittamaan asiat tärkeysjärjestykseen ja huolehtimaan energian- ja lämmöntuotannostamme kaikissa olosuhteissa. Paljon puhutaan ilmaston lämpenemisestä, mutta ei juurikaan siitä, että viimeisten seitsemän kuukauden aikana Suomi on ollut maailman kylmin maa suhteessa pitkän ajan keskiarvoon, perussuomalaisten kansanedustaja Kaisa Garedew muistuttaa.

Turpeen kysyntä on viime aikoina vähentynyt hintojen nousun vuoksi. Kaupallisen kysynnän lasku voi vaarantaa turpeen saatavuuden huoltovarmuustarpeisiin. Jotta turvetta olisi huoltovarmuusvarastoissa, sen kotimainen tuotanto on säilytettävä ja tuotantokoneiston on oltava kunnossa.

Kotimainen ja monikäyttöinen luonnonvara

Garedewin alullepanemassa aloitteessa todetaan, että energiaturpeen huoltovarmuusroolin varmistamiseksi konkreettisia toimia olisivat esimerkiksi turveveron poistaminen sekä SGEI-järjestelyn valmistelu. SGEI-menettelyn kautta voitaisiin huoltovarmuusperusteisesti antaa tietyille tahoille tehtäväksi tuottaa kaukolämpöä nimenomaan turpeella. Käytännössä yritykselle tulisi julkisen palvelun velvoite, jolloin sitä voitaisiin rahoittaa julkisista varoista.

– Turve on kotimainen ja monikäyttöinen luonnonvara, jonka potentiaalia ei tule väheksyä, ja sen rooli energiahuoltovarmuuden osana on turvattava, Garedew painottaa.

Orpon hallitusohjelmaan on kirjattu, että turvepeltoja tullaan jatkossakin käyttämään huoltovarmuuden ja ruokaturvan varmistamiseksi. Tämä toimenpidealoite tarjoaa toimivia vaihtoehtoja kirjausten muuttamiseksi käytännöksi.

Aloitteen muut allekirjoittajat ovat Teemu Keskisarja (ps.), Mikko Polvinen (ps.), Ritva Elomaa (ps.), Antti Kangas (ps.), Vesa Kallio (kesk.), Tuomas Kettunen (kesk.) ja Timo Mehtälä (kesk.).

Suomen Uutiset