Hallituksen torstainen suullinen kyselytunti päättyi ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkäsen vakuutteluihin turpeen tarpeellisuudesta. Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Koskela otti asian esille muistuttaen salia turpeen tärkeästä osasta kotimaisessa energian- ja ruuantuotannossa.

Jari Koskelan mukaan turpeella on iso alueellinen työllistävä vaikutus ja hyvä varastointikestävyys.

– Niin ikään turvetta tarvitaan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa ja biokattiloiden polttoaineeksi. Turve parantaa myös biopolttoaineiden poltto-ominaisuuksia, pitää hyötysuhteen korkeana ja vähentää paikallisia savukaasupäästöjä. Turpeen lisääminen polttoaineisiin vaikuttaa kattiloiden toimintakieltoon.

– Ja nyt sitten ministeri Mykkäselle tällainen isänmaallinen kysymys: miten hallitus turvaa sen, että jatkossakin energiaturvetta käytetään ja täten ei vaaranneta muun muassa kuivike- ja kasvuturpeen saatavuutta ja omavaraisuuttamme? Niiden hyödyntäminen on toisistaan riippuvaisia.

Monipuolinen energiapaletti

Mykkänen myönsi energiahuoltovarmuuskeskustelun tarpeellisuuden.

– Hallitusohjelman mukaisesti hallitus tekee toimia, jotta turvataan Huoltovarmuuskeskuksen määrittelemän huoltovarmuustarpeen mukainen polttoturpeen tarve. Sinänsä energiapalettimme on tietysti isossa murroksessa, ja se on monipuolinen, eikä siinä mitään. Mutta tätä arvioidaan kyllä säännöllisesti.

– Ja tällä hetkellä Huoltovarmuuskeskuksen arvio on se, että pystyvät uusintamaan sitä itse hankkimaansa huoltovarmuusvarantoa myös tulevaisuudessa, ja tällä on oma roolinsa erityisesti poikkeustilanteisiin varustauduttaessa.

Puu tärkein lämmöntuotannossa

– Sinänsä on myös tärkeää huomata, että kun poikkeustilanteet ovat konkreettisemmin esillä kuin ehkä joitakin vuosia sitten, niin äärimmäisen tärkeätä on miettiä myös sen puuperäisen bioenergian hankintaketjujen varmuutta poikkeuksellisessa tilanteessa, mikäli esimerkiksi metsäteollisuus ei olisi normaalisti toiminnassa.

– Ja tätä työtä tehdään nyt lähivuosina suunnitelmallisesti, koska se on joka tapauksessa meidän yksittäisistä suurin lämmöntuotantomuoto ja merkittävä sähköntuotantolähde, päätti Mykkänen vastauspuheenvuoronsa.

SUOMEN UUTISET