Euroopan parlamentti hyväksyi hiljattain kohutun ennallistamisasetuksen, joka edellyttää jäsenmaita ennallistamaan 20% pinta-alastaan vuoteen 2030 mennessä ja kaikki ekosysteemit vuoteen 2050 mennessä. Tämä tarkoittaa muun muassa maa- ja metsätaloutta varten käytettyjen maiden ennallistamista luonnontilaisiksi. Asetuksesta aiheutuu Suomelle useiden miljardien edestä lisäkustannuksia.

Erityisen huolestuttavaa on, että Länsi-Suomessa merkittävä osa viljelykelpoisesta maasta on turvepohjaisia, jonka ennallistaminen heikentäisi ruoantuotantoa merkittävästi. Perussuomalaisen Nuorison eurovaaliehdokkaat katsovat asetuksen vaarantavan vakavasti Euroopan ruokaomavaraisuuden.

– Kiilusilmäinen ilmastopolitiikka uhkaa ajaa kotimaisen ruoantuotannon niihin maihin, joissa vähät välitetään ympäristöhaitoista. Ennallistamista kannatti punavihreiden lisäksi kokoomus ja rkp, jotka ovat puhuneet 2019 eurovaaliohjelmessaan omavaraisen ruoantuotannon puolesta — puheet ja teot eivät täsmää keskenään, moittii puheenjohtaja Lauri Laitinen.

EU:n päättäjillä pallo hukassa

EU:n on kyettävä joustamaan ilmastotavoitteistaan, mikäli ne vaarantavat Euroopan omavaraisuuden ja lisäävät riippuvuutta Venäjän ja Kiinan kaltaisista maista. Liika idealismi ilmastopolitiikassa on vaaraksi Euroopan turvallisuudelle. Tulevan komission on päätettävä, kumpaa näistä se tulee edistämään. Molempia näistä keskenään ristiriidassa olevista tavoitteista ei voida samaan aikaan toteuttaa kunnianhimoisesti.

– Euroopan unionin päättäjiltä on selvästi pallo hukassa eikä EU:ssa nähtävästi tiedetä, kumpi tulisi laittaa etusijalle: Euroopan turvallisuus, omavaraisuus ja huoltovarmuus vai ilmastoidealismi, joka on sokea muuttuneelle turvallisuustilanteelle. Nykyisen ilmastopolitiikan sijaan EU:n onkin tuettava kaivosteollisuuden lisäämistä Euroopasta omavaraisuuden edistämiseksi, toteaa hallituksen jäsen Nanna Väätäinen.

SUOMEN UUTISET