Perussuomalaisten europarlamentaarikko Teuvo Hakkaraisen kokee Brysselissä olevansa oikeassa paikassa ja aikoo hakea jatkopestiä ensi vuoden EU-vaaleissa. Erityisesti metsäasiat ja Suomen metsien puolustaminen ovat Hakkaraiselle tärkeitä asioita.

Perussuomalaisia meppejä Brysselissä on kaksi. Laura Huhtasaaren vaihtaessa Brysselin Suomen eduskuntaan hänen tilalleen tuli Pirkko Ruohonen-Lerner. EU-parlamentissa on 705 meppiä ja seitsemän ryhmittymää. Perussuomalaiset vaihtoivat huhtikuun alussa parlamenttiryhmää ID-ryhmästä eurokriittiseen ja konservatiiviseen, EU-liittovaltiota vastustavaan ja kansallista toimivaltaa korostavaan ECR-ryhmään.

Työtä Suomen metsien puolesta

Vaikutusvaltaa mepillä Teuvo Hakkaraisen mukaan on, jos pääsee varjoesittelijäksi tai valiokuntaan. Hakkarainen on varsinaisena jäsenenä ympäristövaliokunnassa ja oli ryhmänvaihdokseen asti varajäsenenä maatalousvaliokunnassa. Hän on kahdesti ollut varjoesittelijänä maatalous- ja ympäristövaliokunnissa aiheenaan metsästrategia.

– Metsäpolitiikka on tärkeää. Jäsenvaltioilla pitää olla toimivalta metsäasioissa, ei tarvita unionin tason suunnitelmia metsänhoidolle. Metsät ovat kansallisomaisuuttamme eivätkä miltään osin sosialisoitavissa EU:lle, hän painottaa.

Ympäristöpolitiikalla metsiin kiinni

Hakkarainen on jättänyt muutosesityksiä metsäpolitiikkaa ja metsätaloutta koskeviin esityksiin, kuten EU:n ennallistamisasetukseen ja biodiversiteettistrategiaan. Niiden avulla hän on koettanut lisätä kansallista liikkumavaraa ja pienentää pinta-alatavoitetta.

Osa komission ilmastopakettiin kuuluvista esityksistä liittyy metsäpolitiikkaan.

– Komissio on yrittänyt koko vaalikauden hivuttaa EU-lainsäädäntöä metsäpolitiikan alalla ympäristöpolitiikan kautta. Tällä toimivallan siirrolla on kauaskantoiset seuraukset metsistä elävälle Suomelle, Hakkarainen varoittaa.

Ennallistaminen, yhteinen rahasto, energiadirektiivin tulo ja rahan jako harmittavat.

– Tulonsiirtoja tehdään pohjoisesta etelään vihreän kehityksen varjolla. Italia ja muut suuret ovat saaneet EU:n elpymisrahoja kotitalouksien energiaremontteihin eivätkä ole panneet asioitaan kuntoon.

Töissä tosissaan

Työnsä Euroopan parlamentissa Hakkarainen ottaa vakavasti ja on ottanut asioihin usein kantaa. Hän kertoo median toimivan Brysselissä toisin kuin Suomessa.

– Eduskunnassa media vaikuttaa liikaa työhön. Media voi siellä tulla valiokunnan ovelle, ja mielipide on heti jo valmiina. Täällä ei ole sellaista.

Ero eduskunnassa työskentelyn ja EU-parlamentissa työskentelyn välillä on muutenkin iso.

– En viihtynyt eduskunnassa, Hakkarainen myöntää.

Leena Kurikka