Euroopan komission marraskuussa 2022 julkaisema pakkaus- ja pakkausjätedirektiivin muutosesitys on herättänyt tyrmistystä Euroopan pakkausvalmistajissa. Tunteen jakaa europarlamentaarikko Teuvo Hakkarainen.

– Kansalaiset eivät ole oikein vielä heränneet esityksestä tuleviin vaikutuksiin arjessaan, toki siirtymäaikakin on pitkä, Teuvo Hakkarainen sanoo.

– Vaikutukset tulevat kuitenkin ajallaan ja Suomen teollisuudelle ne ovat erityisen kovat, joten esitystä ei tule ottaa kevyesti, meppi toteaa EU-säädöksestä.

Ongelmallinen uudelleenkäyttötavoite

Pakkaus- ja pakkausjätedirektiivin uudistuksen tavoitteina on jätteen vähentäminen, kiertotalouden kehittäminen ja alan hiilijalanjäljen ja päästöjen pienentäminen. Tavoitteisiin pyritään lisäämällä kierrätysmateriaalin osuutta pakkauksissa, käytön jälkeisellä kierrätyksellä sekä kertakäyttöpakkausten määrää vähentämällä muun muassa pakkausten uudelleenkäyttöä lisäten.

– Etenkin uudelleenkäyttöä koskevat tavoitteet tulevat haittaamaan ihmisten arkea ja pk-yritysten toimintaa kohtuuttomasti, Hakkarainen kertoo.

– Astioita pitäisi juosta palauttamassa käytön jälkeen milloin mihinkin keräyspisteelle, mikä Suomen kaltaisessa harvaan asutussa maassa ei tietenkään tule olemaan ympäristönkään kannalta järkevää.

Jopa komission oma terveysyksikkö on ollut huolissaan uudelleenkäytettävien pakkausten hygieniasta ja elintarviketurvallisuudesta.

Kiertotalouden edelläkävijää rangaistaan

Metsäteollisuuden näkymien suhteen Hakkarainen on erityisen huolissaan, sillä pakkausten korkea uudelleenkäyttötavoite iskee kartonki- ja paperipakkausten valmistajiin, siis Suomen puupohjaiseen tuotantoon.

– Meillä on materiaalikierrätys jo hyvässä mallissa: maailman huippuluokkaa olevat kiertotalouden toimijat huolehtivat raaka-aineiden kierrätyksestä ja materiaali-innovaatioista samalla kun metsäteollisuus tuottaa puhdasta, uusiutuvaa ja biohajoavaa raaka-ainetta teollisuuden eri tarpeisiin, Hakkarainen kuvailee.

– Suomen on saatava jatkaa oikealla polulla eikä komission oikkujen mukaan ajaa alas toimivaa järjestelmää, joka tuottaa myös ympäristölle hyvää!

EU biomassaa vastaan

Vihreään siirtymään liittyvässä esityksessä näkyykin vahvasti viherideologien kädenjälki, jossa yritysvastaisuus, suuret kustannukset ja byrokratia yhdistyvät epäkäytännöllisiin ratkaisuihin.

– Esityksessä sanellaan jopa 40 muovikassin vuosittainen kiintiö asukasta kohden! Neuvostoliitostako komissio näitä ideoitaan hakee? Hakkarainen tuhahtaa.

– Komissio on tehnyt koko vaalikauden metsänkäytön vastaista politiikkaa venyttäen toimivaltaansa jäsenmaiden tontille, myös Suomen viheraatteen sokaiseman hallituksen siunauksella.

SUOMEN UUTISET