Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio pitää EU-komission antamaa ennallistamisasetusta järjettömänä. Tavion mielestä EU on viemässä Suomelta viimeisetkin itsemääräämisoikeuden rippeet.

Ennallistamisasetuksella Euroopan komissio pyrkii siihen, että metsissä, soilla, maatalousympäristöissä, tuntureilla, rannoilla, merellä ja sisävesissä tehdään uusia luonnonsuojelutoimia ja että talouskäyttöön otettuja alueita palautetaan luonnontilaan.

Ville Tavio katsoo, että asetuksesta koituisi kohtuuttomia kustannuksia maa- ja metsätaloussektorille.

– Vuosikustannukset Suomelle olisivat arviolta lähes 930 miljoonaa euroa eli melkein EU:n suurimmat, vaikka Suomi on jo unionin metsäisin maa, Tavio kertoo.

Kansallinen päätösvalta vaarassa

Esimerkiksi vaatimus turvepeltojen ennallistamisesta ja vesittämisestä luonnontilaan on vahingollinen. Asetusehdotuksessa ei ole mainittu taloudellisesti kannattavia ja Suomen olosuhteisiin sopivia vaihtoehtoisia tuotantomuotoja.

– Suomessa on laaja luontodiversiteetti, kestävät luontoarvot ja laadukasta metsänhoitoa, joten unioni puuttuu asiaan Suomen osalta tarpeettomasti. Esitys on jälleen yksi osoitus komission astumisesta kansallisen päätäntävallan tontille, Tavio moittii.

Ajaako hallitus Suomen etua?

Ruotsin valtiopäivät on päättänyt vastustaa komission ehdotusta, koska Ruotsissa asetuksen katsotaan rikkovan päätöksenteon läheisyysperiaatetta. Tavion mielestä Suomellakin pitää olla yhtä tiukka kanta.

– Me suomalaiset osaamme itse hoitaa metsämme ilman EU:n määräyksiä ja raporttibyrokratiaa. Emme voi sallia, että Brysselissä keksittyjen luonnonsuojelutavoitteiden takia vaarannetaan meidän maa- ja metsätaloutemme, Tavio sanoo.

Suomen Uutiset