Eduskunta keskusteli tänään maankäytön ilmastosuunnitelmasta. Hallitusohjelman mukaan Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. Tämä saavutetaan hallitusohjelman mukaan nopeuttamalla muiden muassa päästövähennystoimia. Perussuomalaiset pitää tavoitteita älyttöminä.

– Perussuomalaisten eduskuntaryhmä ei voi allekirjoittaa hallituksen harjoittamaa ilmasto- ja energiapolitiikkaa, koska ylikireä ilmastopolitiikka on tuonut mukanaan sekä maatalouden alasajon että elämisen, asumisen ja liikkumisen kallistumisen, perussuomalaisten kansanedustaja Minna Reijonen totesi ryhmäpuheessaan.

– Tällä kaikella toiminnalla on ollut keskustapuolueen siunaus, Reijonen ihmetteli.

Maankäyttöä lisättävä

Reijonen korosti, että Ukrainan sodan vuoksi huoltovarmuuden ylläpito ja kansantalouden tasapainotus edellyttävät lähivuosina metsävarojen ja peltoresurssien käytön kasvattamista.

– Vihervasemmistohallituksen toimet ovat lähes edesvastuuttomia maankäyttösektorilla. Se kiristää ruuvia päästöjen suhteen edelleen maataloudessa ja metsäsektorilla. Hallitus on tulkinnut maatalousalan tutkimustuloksia Suomelle haitallisesti, Reijonen huomautti.

– Maa- ja metsätaloussektorin toimintaa maassamme ei liian kunnianhimoisilla päästövähennystavoitteilla vaikeuteta entisestään. Suomen pitäisi muuttaa turve virallisesti uusiutuvaksi ja käyttää sitä paikallisesti lämmitykseen ja sähköntuotantoon enemmän.

Metsäpolitiikka ei kuulu EU:n päätösvaltaan

EU:ssa on parhaillaan käsittelyssä useita komission esityksiä, jotka liittyvät Suomen metsiin ja metsätalouteen. Perussuomalaiset vastustaa metsäsektorin altistamista EU-esitysten sisältämälle sääntelylle, sillä metsäteollisuudella on suuri merkitys sekä ilmastotavoitteiden saavuttamisessa että talouden ja työllisyyden vahvistamisessa.

– Puunjalostuksesta huolehtiminen on tärkeää sinivalkoiselle siirtymälle, taloudelle ja työllisyydelle, mutta se on myös tehokas keino huolehtia huoltovarmuudesta ja energiaomavaraisuudesta. Suomen metsäpolitiikan tavoitteet määritellään kansallisessa metsästrategiassa, Reijonen korosti.

– On pidettävä huoli, että metsäsektori pysyy kansallisessa päätäntävallassa. Suomen päästövähennystavoitteet ovat ylimitoitettuja ja jo nykyisellään vaikeita saavuttaa.

Puuston kasvu kiihtyy

Suomen teollisuus on jo viestittänyt, että liialliset ilmastotavoitteet voivat vaikeuttaa metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä Suomessa. Perussuomalaiset korostaa, että Suomen linjan tulisi olla kaikessa teollisuuden toimintaedellytyksiä varmistava.

– Suomalainen tehtaanpiippu on ilmastoteko. Tätä istuva hallitus ei ole huomioinut päätöksenteossaan, kuten edellä on todettu. Ei edes, vaikka puuston vuotuinen kasvu on lisääntynyt Suomessa aina vuodesta 1990 lähtien, Reijonen huomautti.

– Lisäksi on outoa, että ojittamattomien soiden sitomaa hiilidioksidia ei huomioida LULUCF-asetuksen mukaisessa hiilinielulaskelmassa, ja se tulisikin sisällyttää mukaan siihen.

– Perussuomalaisten eduskuntaryhmä vaatii, että jatkossa kansallisesta edusta tulee huolehtia huomattavasti tiukemmin, Reijonen vaati.

Suomen Uutiset