Maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsätaloussektoria (LULUCF) koskevasta asetuksesta päästiin sopuun 11.11. keskiyön jälkeen parlamentin, neuvoston ja komission kolmikantaneuvotteluissa. Neuvottelujen lopputulokseen pettynyt PS-meppi Laura Huhtasaari pitää asetusta Suomelle vahingollisena ja eurovihreää ideologiaa myrkkynä, joka hitaasti tappaa Suomen maa- ja metsätalouden.

LULUCF-asetus määrittelee, miten maankäytön, maankäytön muutoksen ja metsien päästöt ja nielut sisällytetään EU:n ilmastotavoitteisiin. Parlamentin ID-ryhmää neuvotteluissa edusti europarlamentaarikko Laura Huhtasaari.

Ehdotuksessa päästövähennystavoitteet kovenevat ja myöhemmin niihin pääsemättömiä maita rangaistaan. Suomen erillisjousto säilyy, mutta kokonaisuutena Suomen tavoite kovenee huomattavasti aiemmasta LULUCF-asetuksesta.

Lisäksi on huomioitava, että erillisesti sovittiin 9.11.2022, että päästökaupan ulkopuolisilla aloilla Suomen vähennystavoite on -50 %.

Tulos syntyi kulisseissa isojen jäsenmaiden painostuksella

Perussuomalaisten europarlamentaarikko Huhtasaari on pettynyt lopputulokseen ja katsoo sen olevan Suomelle vahingollinen.

– Tulos syntyi isojen jäsenmaiden painostuksella ja kulisseissa. Metsäiselle Suomelle paketti merkitsee mitä todennäköisimmin lisäkuluja ja vaikeuksia. Valitettavasti neuvotteluja johtanut vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö ei halunnut mitenkään ottaa huomioon esittämiämme huomiota, toteaa Huhtasaari.

Suomi täysin komission liekanarussa

EU:n ilmastopolitiikkaa ollaan voimakkaasti kiristämässä, ja yleisesti tavoitteet ovat energiaa paljon käyttävälle Suomelle hankalia.

– Suomi on täysin komission liekanarussa ja valmis uhraamaan mitä vain ilmastoposeerauksen takia, harmittelee Huhtasaari.

Useiden arvioiden mukaan esitys runnottiin läpi, jotta komissaari Frans Timmermans pääsisi poseeraaman asialla Sharm El Sheikhin ilmastokokouksessa.

– Eurovihreä ideologia on myrkky, joka hitaasti tappaa maa- ja metsätalouden. Tästä tulee raskas taakka Suomelle, Huhtasaari varoittaa.

Suomen Uutiset