Euroopan unioni on muuttunut yhä härskimmäksi jäsenvaltioita kohtaan ja pyrkii ottamaan hallintaansa kansallisomaisuutta, vaikka ne eivät edes kuulu EU:n toimivaltaan. Suomen metsien puolesta huolestunut kansanedustaja Jukka Mäkynen vaatii EU:ta pitämään näppinsä erossa maamme kansallisomaisuudesta ja hallitusta ajattelemaan kerrankin suomalaisten etua.

Kansanedustaja Jukka Mäkynen huomauttaa, että enää unionin suuntana ei näytä olevan edes EU-liittovaltio vaan Euroopan yhtenäisvaltio, eikä alkuperäisistä EU:n perussopimuksista ole paljonkaan jäljellä. Unionin toimivaltaan kuuluu kuitenkin ilmastopolitiikka, jonka kautta se tunkeutuu itsenäisten valtioiden tonteille ja pyrkii heikentämään jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeutta luonnonvaroihin.

– Otteen kiristyessä myös metsäpolitiikkaa tehdään EU:ssa yhä selkeämmin osana ilmastopolitiikkaa ja kaikissa metsiä koskevissa esityksissä näkyy selvästi ympäristöjärjestöjen ideologinen kynänjälki. Tilanne näyttää Suomen kannalta pahalta, koska punavihreä hallituksemme on täysin rähmällään EU:n edessä, Mäkynen moittii.

Metsiemme hallinta on EU:n tavoite

EU valmistelee parhaillaan useita esityksiä, jotka vaikuttavat haitallisesti Suomen metsätalouteen. Tästä esimerkki on maankäyttöä säätelevä LULUCF-asetus (Land Use, Land Use Change and Forest), joka määrittelee, miten metsien päästöt ja nielut sisällytetään EU:n ilmastotavoitteisiin. Aikaisemmin tämän asetuksen katsottiin olevan Suomen eduksi, koska metsiä on jo nyt kolme neljännestä maan pinta-alasta eikä metsäpinta-alaa voi juurikaan lisätä.

– Mutta mitä sitten tapahtui? Tilastokeskus kertoi toukokuussa, että Suomen maankäyttösektori eli pellot, metsät ja muu maankäyttö ei enää sidokaan hiilidioksidipäästöjä, vaan on muuttunut päästölähteeksi. Täysin absurdi väite, joka voidaan ampua alas ihan maalaisjärjellä ja sellaisilla laskelmilla, josta ideologinen ilmastohörhöily on otettu pois.

Suomea viedään kuin pässiä narussa

Suomi joutuisi tämän uuden laskentamallin takia ostamaan päästöoikeuksia muualta Euroopasta ja luvassa olisi yli 7 miljardin lisälasku. Jotta vältyttäisiin tältä, Suomen on vahvistettava hiilinieluja eli käytännössä hakkuita on rajoitettava, metsien lannoitusta lisättävä ja puuta ostettava ulkomailta.

– Tässä ei ole enää mitään järkeä, vaan sinisilmäistä Suomea viedään nyt kuin pässiä narussa. Kaikesta paistaa läpi se, että EU haluaa Suomesta koko Euroopan hiilinielun eikä välitä meidän metsien taloudellisesta ja työllistävästä merkityksestä.

– Valtion metsien osuus Suomen metsistä on neljännes, loput ovat yksityisten, pääosin suomalaisten perheiden omistuksessa. Suomalaiset metsänomistajat kysyvät täysin aiheellisesti, jäävätkö heidän metsänsä nielureservaateiksi vai kannattaako ylipäätään jatkaa metsien hoitamista enää, Mäkynen kertoo.

Ideologia tappaa järjen

Mäkysen mukaan on täysin selvää, että Suomen metsät ovat edelleen vahva hiilinielu. Metsien vuosittainen kasvu on merkittävästi suurempi kuin metsien käyttö ja luontainen poistuma. Näin on ollut joka vuosi yli 50 vuoden ajan. Suomi on hoitanut metsiään erinomaisesti, ja koko suomalainen metsäteollisuus sekä metsäntutkimus ovat maailman huippuluokkaa, josta muut maat voivat vain ottaa oppia.

– Myös suomalaisten tekninen osaaminen aina metsästä ja kannosta tehtaalle on hioutunut vuosikymmenten aikana huppuunsa. Meidän metsäkoneemme, harvesterit, tukkirekkojen päällirakenteet, digisovellukset ym. ovat maailmalla haluttuja vientituotteita. Mutta kaikki kehitys voidaan vihreällä ideologialla romuttaa!

EU:n ilmastopolitiikka tarvitsee suunnanmuutoksen

Kaikessa päätöksenteossa mennään ilmastonmuutoksen ehdoilla. Liian kunnianhimoiset ideologiset ilmastotavoitteet ovat muuttaneet koko maankäyttösektorin päästölähteeksi. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi peltojen, turvemaiden maaperän ja maankäytön muutoksen päästöt ovat ensimmäistä kertaa suuremmat kuin metsien nielut. Jotain radikaalia pitäisi Mäkysen mukaan tehdä, jos Suomen on tarkoitus olla hiilineutraali 15 vuotta aikaisemmin kuin EU:ssa yleisesti.

– Hakkuiden rajoittaminen Suomessa voi tietenkin laskennallisesti helpottaa Suomen hiilineutraalisuuden saavuttamista, mutta globaalia ilmastoa sillä ei todellakaan pelasteta! Maailmalla tarvitaan puuta yhä enemmän, ja jos emme saa omia metsiämme hyödyntää, hakkuut vain siirtyvät niihin maihin, joissa ympäristölainsäädäntö on Suomea löyhempää.

– Kun metsänhoitoa ohjaa ideologia, järkikin katoaa. Meidän suomalaisten ei tarvitse muuttaa hyväksi koettua metsäpolitiikkaamme, vaan EU:n ilmastopolitiikka tarvitsee suunnanmuutoksen. Euroopan unionin ei tarvitse tulla opettamaan meille metsänhoitoa, koska sen me jo osaamme pitkällä kokemuksella. Pitäkää näppinne erossa kansallisomaisuudestamme, koska nämä asiat eivät EU:lle kuulu! Mäkynen vaatii.

Suomen etua tulisi ajaa enemmän EU:ssa

Mäkynen on todella huolissaan Suomen puolesta, koska metsäpolitiikkaa tehdään EU:ssa osana ilmastopolitiikkaa sellaisella kiireellä, että Suomella on vaikeuksia pysyä mukana. Esimerkiksi tuleviin metsäesityksiin Suomen ennakollinen vaikuttaminen on ollut surkeaa. Hallitus alkaa toimia vasta sitten kun komissio täräyttää esityksensä ulos, ja silloin se on jo myöhäistä.

– Jos haluamme vaikuttaa esityksiin, ennakkokantojen on oltava komission tiedossa hyvissä ajoin. Meidän vihertävät meppimme eivät nähtävästi aja Suomen etua, jos esitykset koskevat vihreää siirtymää. Kun meillä on lisäksi ideologisesti hajanainen hallitus, niin on varmasti vaikeaa päästä metsäkysymyksissä edes samalle kartalle.

– Suomi kaivaa omaa hautaansa olemalla liian lojaali ja myönteinen EU:n vaatimuksille. Tämän suunnan on muututtava, jos haluamme säilyttää kansallisvaltiomme ja päättää itse omista luonnonvaroistamme. Hallitus, ajatelkaa kerrankin Suomen ja suomalaisten etua ja lopettakaa se bilettäminen!

Suomen on taisteltava metsiensä puolesta

Kun tavoitteena on hiilineutraali Eurooppa, tarvitaan lisäksi vahvaa hiilensidontaa Pohjoismaiden metsissä, jotka ovat Euroopan keuhkot. Suomen on taisteltava metsiensä puolesta, koska monella Euroopan maalla on se käsitys, että kasvattamalla hiilensidontaa pohjoisen metsissä voidaan hiilen tupruttamista jatkaa muualla Euroopassa.

– Metsiemme merkitys vihreänä kultanamme ei ole hävinnyt mihinkään, ja koko metsäsektori täytyy pitää meidän omassa kansallisessa päätösvallassamme. Tulevaisuudessa puuraaka-aineen käyttö laajenee uusiin uusiutuviin korkean jalostusasteen tuotteisiin, ja tässä Suomi voi olla tulevaisuudessa iso globaali toimija, Mäkynen uskoo.

Suomen Uutiset