Euroopan parlamentti äänesti tänään uusiutuvan energian direktiivin muutoksista, joilla pyritään nostamaan uusiutuvien energianlähteiden osuutta EU:n kokonaisenergiankulutuksesta. Europarlamentaarikko Teuvo Hakkarainen kritisoi päätöstä, joka kiristää tuntuvasti niitä kriteerejä, joiden mukaan metsäbiomassa voidaan laskea uusiutuvaksi energianlähteeksi.

Direktiivin uudistus kuuluu EU:n vihreän kehityksen ohjelmaan (Green Deal) pohjautuvaan ilmasto- ja energiapoliittiseen valmiuspakettiin. Suomelle vaikein pala äänestyksessä oli metsäbiomassan kestävyyskriteerien kiristäminen. Europarlamentaarikko Teuvo Hakkarainen kommentoi aihetta Strasbourgissa äänestysten jälkeen.

– Tätähän ryhmässämme on pelätty koko vaalikausi, että EU kaappaa vallan jäsenmaiden metsistä ilmastopolitiikan varjolla, Hakkarainen puuskahtaa.

Molemmat perussuomalaiset mepit äänestivät esitystä vastaan.

Onko puu fossiilinen energianlähde?

Aiemmin uusiutuvan energian direktiivi ei ole puuttunut yksityiskohtaisesti metsäbiomassan käyttöön. Nyt parlamentti kiristi tuntuvasti kriteerejä, joiden mukaan metsäbiomassa voidaan laskea uusiutuvaksi ja siten kelvolliseksi saamaan uusiutuvan energian tukia.

– On täyttä hulluutta, että tämmöisistä asioista tehdään poliittisia päätöksiä! Johan sen järkikin sanoo, että puu on uusiutuva luonnonvara – ei sitä millään voi fossiilisten kanssa samaan koriin laittaa, Hakkarainen havainnollistaa.

Millä metsäbiomassa korvataan?

Tämäkään päätös ei parlamentille vielä riittänyt, vaan metsäbiomassan uusiutuvuus tulee vähenemään asteittain vuosikymmenen loppua kohti.

– Ja millä se sitten korvataan? Pakkosyöttämällä epävarmaa tuulivoimaa kaikille? europarlamentaarikko kysyy ja jatkaa:

– Energian hinta ja omavaraisuus ovat nyt kaikkien huulilla, mutta päätökset puhuvat aivan toista!

Parlamentin ja neuvoston jatkoneuvotteluja eli niin sanottuja trilogeja kohti mentäessä Hakkarainen perää komissiolta taloudellisten ja työllisyysvaikutusten sekä huoltovarmuuden huolellista arviointia erityisesti Suomen kaltaisissa metsätalousmaissa, jotta lainsäädännön vaikutukset eivät ole epäsuhtaiset ja rankaise epäsymmetrisesti eri EU-maita.

Suomen Uutiset