Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra piti Tuumaustunnin alussa poliittisen tilannekatsauksen, jossa Purra kiinnitti huomioita muun muassa EU:n metsäpolitiikkaan. Erilaisia metsänomistajiin, metsätalouteen ja metsäteollisuuteen kohdistuvia vaatimuksia synnytetään Brysselissä yhä suuremmalla innolla.

– Suomalaisiin metsiin kohdistuva suurin uhka tulee Euroopan unionista. Mitä kauempana Keski-Euroopan maat ovat sen paremmin hiilineutraalisuuden saavuttamisesta kuin vaikkapa polttomoottoriautojen kieltämisestä, sitä tarkkaavaisemmin EU kohdistaa huomionsa sinne, missä on eniten metsää ja kaikkein suurinta kunnianhimoa, Riikka Purra totesi.

EU:lla ei toimivaltaa

– EU:lla ei ole toimivaltaa metsäasioissa, mutta se koukkaa nyt muiden toimivaltojen kautta suoraan metsiemme kimppuun, Purra huomautti.

EU haluaa tällä kertaa tehdä luonnon ennallistamisesta pakollista ja erityisesti Suomelle hyvin vaativaa. Metsiä tulee ennallistaa EU:n suunnitelmien mukaan asentoon, jossa ne ovat olleet esiteolliseen aikaan – tai ainakin sotien jälkeiseen tilaan.

– Missään muussa asiassa ei saa ehdottaa taaksepäin menoa tai haikailla mennyttä ilman, että tulee syytetyksi impivaaralaiseksi, mutta kun kyse on ilmasto- ja ympäristöpolitiikasta, maailman muuttuminen pitää vain sivuuttaa, Purra hämmästeli.

Valtavat kustannukset suomalaisille

Ennallistamistavoite on mittakaavaltaan valtava ja sen seuraukset Purran mukaan turmiollisia. Bruttokansantuotteeseen suhteutettuna kustannukset olisivat Suomelle koko EU:n korkeimmat, miljardiluokkaa vuodessa, joidenkin arvioiden mukaan useita miljardeja.

– Komission väittämät hyödyt on vedetty käytännössä hatusta, Purra syytti.

– Suomi, jossa vallitsevat muutenkin jokamiehenoikeudet, ei saa sellaisia ekosysteemipalveluiden hyötyjä kuin jotkut Keski-Euroopan maat saattavat saada. Kuka täällä maksaa metsään menosta, kun metsiä on kaikkialla ja kaikkien saatavilla?

Vihervasemmisto ei aja Suomen etua Brysselissä

Purra mielestä Brysselissä ei ymmärretä Suomea ja metsiemme merkitystä.

– Miksi? Esimerkiksi siksi, että suomalaisten intressien edistäminen EU:ssa on hyvin heikkoa eikä punavihreäkeskustalainen hallitus kykene muotoilemaan yhtenäisiä kantojaan eikä ainakaan oikea-aikaisesti. EU-vaikuttamisessa kaikkein tärkeintä on olla ajoissa liikkeellä. Suomen joka suuntaan nöyristelevä EU-politiikka tulee alleviivatuksi metsäasioissa, Purra perusteli.

– Suomessa kaikkien kunnollisten tahojen kuuluu kannattaa sekä EU:ta että kunnianhimoisia ilmastotoimia, Purra kuvaili tilannetta.

Tuloksena onkin Purran mukaan se, esimerkiksi Ruotsissa EU-politiikka on huomattavasti kireämpää eikä ruotsalaisiin metsiin ole EU:n ”pampuilla” taisteluitta asiaa.

– Jännittävää kyllä myös ilmastotoimiin suhtaudutaan Ruotsin elinkeinoelämässä selvästi kriittisemmin kuin täällä. Miten Suomi on voinut ajautua näin passiiviseen tilaan?

Vaatimukset ovat hulluja

– EU:lle ei kuulu metsäpolitiikka eikä se saa määrätä, mitä metsissämme tehdään. Vaatimukset, jotka Suomen metsiin kohdistuvat, ovat kertakaikkisen hulluja, Purra latasi.

– Niitä ei saa hyväksyä, ja Suomen tulee vaikka yksin niitä vastustaa. Hallituksen on ryhdistäydyttävä. Julkaisemme perussuomalaisen maa- ja metsäpoliittisen ohjelmamme muutaman viikon kuluttua.

SUOMEN UUTISET