Suomi ei ole saanut sanomaansa metsäasioissa riittävän selvästi esille. Kansanedustaja Minna Reijosen mukaan Suomen kanta äänestyksissä on usein ollut hyvin ailahtelevainen.

Äänestyksissä Suomella on ollut usein erilaisia suuntauksia, jotka eivät ole yhdessä puolustaneet meille niin tärkeää metsätaloutta. Jos Suomen edustajien ääni EU-parlamentissa olisi yhtenäisempi, todennäköisesti saisimme Suomen kannan uskottavimmin esille metsäasioissa. Palautteen mukaan Suomelta puuttuu uskottavuus.

– Johtuuko se siitä, että pienen Suomen maamme edustajilla EU:ssa on niin monta merkittävästi erilaista kantaa metsään liittyvissä asioissa? Minna Reijonen.

Puuta ja turvetta tarvitaan

Reijonen ihmettelee, että EU näkee jatkossa puut uusiutumattomana, ja pitää päätöksiä todella erikoisina.

– Sopii miettiä, että mitä nämä linjaukset tekevät esimerkiksi puuhakkeen käytölle Suomessa.

– Ollaanko todellakin hyväksymässä samaa kohtaloa puulle kuin turpeelle on jo tehty? Turpeentuotantoa on jo ajettu alas enemmän kuin olisi tarvetta ja se heikentää mm. huoltovarmuuttamme. Turve on kantojen ohella ainoa kotimainen polttoaine, joka kestää useamman vuoden varastointia ja soveltuu hyvin turvaamaan suomalaisen polttoaineen huoltovarmuutta. Myös puuta tarvitaan tulevaisuudessakin niin jatkojalostukseen kuin energianlähteeksikin.

”Kylmä ja vilu tulee”

Reijonen huomauttaa, että fossiilisten polttoaineiden käytön vähentyminen ja energiantuotannon siirtyminen hyödyntämään uusiutuvia energialähteitä luo haasteita Suomen huoltovarmuudelle.

Turve on arvokas suomalainen luonnonvara, jota voidaan käyttää moniin tarkoituksiin. Energiaturve on korvannut ennen kaikkea hiiltä. Turve mahdollistaa seospoltossa muiden vaikeammin hyödynnettävien polttoaineiden, kuten metsähakkeen ja peltobiomassojen käyttöä.

– Nyt jos kotimainen puutavara laitetaan samaan koriin turpeen kanssa ja tuotantoa ja käyttöä hankaloitetaan lainsäädännöllä ja verotuksella riittävästi, niin kylmä ja vilu kyllä tulee.

– Kylmä ja vilu talvipakkasella erottaa Suomen lämpimämmistä EU-maista. Energiakriisi on tosiasia. Millaiset vaikutusarviot EU:ssa on tehty Suomen osalta pitkällä aikavälillä? Miten tämä puuasioiden äänestys vaikuttaa Suomeen ja Suomen talouteen kymmenen tai 20 vuoden kuluessa? Reijonen kysyy.

SUOMEN UUTISET