Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta (ENVI) äänesti torstaina EU:n metsästrategiasta. Komission julkaiseman strategian tavoitteena on alistaa jäsenmaiden metsät hiilivarastoiksi, määritellä ja ohjata metsien kestävää käyttöä ja suojella kiireellisesti unionin alueen vanhat metsät ja ikimetsät.

Valiokunnan jäsen ja ryhmänsä varjoraportoija Teuvo Hakkarainen (ps., ID-ryhmä) pitää kehitystä monella tapaa huolestuttavana.

– ENVI-valiokunta luovuttaa mielihyvin vallan metsäasioissa komissiolle, vaikka EU ei omista yhtäkään puuta: metsät ovat jäsenmaiden omaisuutta, Hakkarainen napauttaa.

EU ujuttautuu jäsenmaidensa tontille

EU:lla ei ole toimivaltaa metsäpolitiikkaan ja kansallisiin metsänhoitokäytäntöihin, mutta ympäristötoimivallan kautta se ujuttautuu jäsenmaiden tontille.

– Jäsenmailla on paras tieto ja osaaminen metsäasioissa, omat perinteensä, aluepolitiikkansa ja metsänkäyttöstrategiansa, joihin kuuluu myös ympäristöpuoli, Hakkarainen toteaa.

Tämä ei kuitenkaan riitä komissiolle, joka on luomassa muun muassa uusia kynnysarvoja metsänhoidolle. Harmonisointia seuraa luonnollisesti lisääntyvä valvonta ja byrokratia.

– Taas pyritään kuihduttamaan EU:n kilpailukykyä ja metsäisten maiden taloutta, vaikka samaan aikaan ollaan muka huolissaan energia- ja raaka-aineriippuvuudesta ja heikommista ympäristönormeista kolmansissa maissa, Hakkarainen kummastelee.

Peli puhallettava poikki nyt

Myöskään investointi- ja oikeusvarmuus eivät EU:n arvoissa paina, sillä vanhat metsät ja ikimetsät halutaan suojella kiireellisesti ilman, että niistä on luotu yhteistä määritelmää.

Myös biotalouden roolin osalta ENVI:n lausunto jäi hyvin ohueksi.

– Valiokunnassa ei ole todellista ymmärrystä ja pyrkimystä kehittää metsäpohjaista biotaloutta, Hakkarainen harmittelee.

Tästä kertoo sekin, ettei metsiä haluta nähdä uusiutuvana energianlähteenä ENVI:n tuoreen kannanoton mukaan.

– Metsistä elävien maiden olisi viimeistään nyt puhallettava komission peli poikki ennen kuin niiden kansallisomaisuus, tuottavat metsät, alistetaan EU:n yhteiseksi omaisuudeksi.

Suomen Uutiset