Koululaisten oppimistasoa vertailevan kansainvälisen Pisa-tutkimuksen tulos on sokki saksalaisille. 15-vuotiaiden nuorten lasku- ja lukutaito osoittautui kehnommaksi kuin koskaan kahdenkymmenen vuoden mittausjakson aikana. Toimittaja Pertti Rönkkö raportoi Berliinistä.

Kun laskutaito oli neljä vuotta sitten huono 22 prosentilla kaikista oppilaista, niin nyt heidän osuutensa on kasvanut kahdeksalla prosenttiyksiköllä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 30 prosenttia 15-vuotiaista ei osaa esimerkiksi laskea tavaroiden arvoa eri valuutoissa.

Tulokset ovat lähes yhtä huonoja lukutaidon kohdalla. Joka viides koululainen ei ymmärrä keskipitkästä tekstistä sen olennaista sisältöä.

Erityisen huonosti menestyivät maahanmuuttajaperheiden lapset, joita on koululaisista 26 prosenttia. Edellisessä tutkimuksessa lukemisongelmia oli 63 prosentilla, nyt 67 prosentilla.

Kotien varallisuuserot vaikuttavat

Saksan opetusalan ammattiliiton mukaan eräs syy maahanmuuttajalasten oppimisvaikeuksiin ovat liian suurien luokkakokojen ja pätevien opettajien puutteen lisäksi kieliongelmat sekä vanhempien huono sosiaalinen asema.

Kotien varallisuuserot ja vanhempien koulutustaso heijastuvat Saksassa oppimistuloksiin enemmän kuin monissa muissa Euroopan maissa.

Eräänä selittävänä tekijänä pidetään koronaa. Koulurakennukset olivat Saksassa pandemian aikana kiinni keskimäärin kolme kuukautta, mikä oli kauemmin kuin useissa muissa maissa.

Monet oppilaat valittivat opettajien innottomuutta pitää heihin yhteyttä etäopetuksen aikana. Etäopetus ei tuottanut toivottua tulosta huonon digitaalitekniikan takia.

Berliiniläisessä Tagesspiegel-lehdessä muistutetaan, miten myös aikoinaan koulutuksesta vastaavien saksalaispoliitikkojen opintomatojen kohteena ollut ”Pisa-Suomi” on romahtanut aikaisemmilta kärkipaikoilta.

Heikko koulumenetys tuo jättilaskun

– Saksalaisten koululaisten suoritusten heikkeneminen aiheuttaa suuria huolia. 15-vuotiaiden suoritukset matematiikassa ja lukemisessa ovat kokonaisen kouluvuoden verran jäljessä siitä, missä oltiin vuosia sitten. Tällaista takapakkia ei ole tapahtunut koskaan aikaisemmin, sanoo koulutuspolitiikasta vastaava johtaja Ludger Wössmann ifo-taloustutkimusinstituutista.

Hänen mukaansa nyt on alemmalle tasolle kuin missä Saksassa oltiin yli 20 vuotta sitten.

Instituutissa on laskettu, että jälkeenjääminen Pisa-tuloksissa, kuten nyt matematiikassa tulee maksamaan Saksan taloudelle vuosisadan loppuun mennessä noin 1400 miljardia euroa.

Tasapäisyydestä luovuttava

Saksalainen AfD-puolueen hallituksen jäsen Carlo Clemens näkee eräinä huonon menestyksen syinä yhtenäisyyskoulujärjestelmän sekä koulujen ja opettajien ylikuormituksen.

Hänen mukaansa tilannetta voitaisiin korjata luopumalla luokkien homogeenisuuden vaatimuksesta, palauttamalla erityisopetus heikoimmille oppilaille, pienentämällä luokkakokoa sekä järjestämällä siirtolaislapsille kieliopetus ennen koulun alkua.

Clemensin mielestä opetuksessa olisi nostettava saksan kieli ja matematiikka etusijalle.

Pertti Rönkkö, Berliini