Jäsenvaltioiden kansallisen päätösvallan rajat ovat jatkuva kiistanaihe Euroopan unionissa. Äskettäin Euroopan unionin tuomioistuin katsoi, että Puola, Unkari ja Tšekki rikkoivat EU:n lainsäädäntöä kieltäytyessään ottamasta vastaan turvapaikanhakijoita. AfD vaatii kansallisen päätösvallan vahvistamista.

Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueen eduskuntaryhmä tiedottaa Facebook-sivullaan, että AfD:n mielestä valtioiden itsemääräämisoikeutta EU:ssa tulisi pikemminkin vahvistaa kuin heikentää. Kannanotto liittyy Euroopan unionin tuomioistuimen äskettäin antamaan päätökseen, jonka mukaan Puola, Unkari ja Tšekki rikkoivat EU:n lainsäädäntöä, kun ne vuonna 2015 kieltäytyivät ottamasta vastaan turvapaikanhakijoita Kreikasta ja Italiasta niin kutsutun ”taakanjaon” puitteissa.

AfD:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Beatrix von Storch kommentoi Euroopan unionin tuomioistuimen päätöstä seuraavasti:

– Tšekki, Unkari ja Puola kieltäytyivät toimeenpanemasta EU:n [taakanjako]päätöstä ja kantamasta EU:n epäonnistuneen turvapaikkapolitiikan seurauksia omassa maassaan.

– Euroopan unionin tuomioistuimen päätös puuttuu sietämättömällä tavalla näiden maiden itsemääräämisoikeuteen.

Beatrix von Storchin mielestä tämäkin tapaus korostaa sitä, miten tärkeä AfD:n vaatima EU:n kokonaisremontti on. Hänen mielestään EU:n ei pidä tällä tavoin puuttua jäsenmaiden itsemääräämisoikeuteen.

– Turvapaikkapolitiikka kuuluu kansallisvaltioiden päätösvaltaan, ei Brysselin, von Storch toteaa.

EU:n jäsenvaltioiden kansallisen päätösvallan rajoista on kiistelty äskettäin myös Unkarin hallituksen saamien poikkeustilavaltuuksien osalta. Monet EU-maat ovat ilmaisseet huolensa Unkarin ajautumisesta diktatuuriin. Suomen Uutiset haastatteli Unkarin Suomen suurlähettilästä, joka kertoi, että Suomen mediassa liikkuu paljon väärinkäsityksiä Unkarin tilanteesta.

SUOMEN UUTISET