Sisäministeriö on käynnistänyt lainsäädäntöhankkeen maahantulon välineellistämisen torjumiseksi ja rajaturvallisuuden vahvistamiseksi. Lakimuutoksilla suojellaan kansallista turvallisuutta siihen kohdistuvilta uhkilta.

Turvallisuusympäristön jännitteet Euroopassa ja Suomen lähialueilla heijastuvat Suomen itärajan turvallisuuteen. Suomi on ollut syksystä 2023 alkaen välineellistetyn maahantulon kohteena. Tämä on yksi Venäjän keinoista pyrkiä vaikuttamaan Suomen kansalliseen turvallisuuteen ja sisäiseen järjestykseen.

Suomen on varauduttava siihen, että Venäjän painostaminen jatkuu pitkäaikaisesti ja että välineellistetty maahantulo saa aiempaa laajempia ja vakavampia muotoja.

Varautumista vakaviin tilanteisiin

Sisäministeriön juuri käynnistämässä hankkeessa on kyse viimesijaisesta varautumisesta vakavimpiin tilanteisiin, muuten toimitaan muun voimassa olevan lainsäädännön puitteissa viranomaisten riittävien toimintamahdollisuuksien varmistamiseksi. Valmistelussa selvitetään mahdollisuus säätää asiasta tarvittaessa perustuslain säätämisjärjestyksessä.

– Suomeen kohdistettavaan vaikuttamiseen on toistaiseksi vastattu rajavartiolain 16 §:n mukaisilla toimilla. Valtioneuvosto päätti 8.2. jatkaa itärajan rajanylityspaikkojen suljettuna pitämistä ja kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämistä pois itärajalta 14.4.2024 saakka, kerrotaan sisäministeriön tiedotteessa.

Suomen Uutiset