Sisäministeri Mari Rantanen ja Ruotsin maahanmuutto- ja turvapaikka-asioista vastaava ministeri Maria Malmer Stenergard tapasivat Suomessa 20.2. Ministerit vierailivat Suomen itärajalla ja saivat katsauksen itärajalle kohdistuneesta välineellistetyn maahantulon tilanteesta.

– Ruotsalainen kollegani, ministeri Maria Malmer Stenergard sai tänään konkreettisen kuvauksen siitä, mitä Suomen itärajalla oikein tapahtuu. Välineellistetyssä maahantulossa ei ole kyse hädänalaisten ihmisten turvapaikan hakemisesta, vaan Venäjä hyödyntää heitä painostamisen välineenä. Painostamisella pyritään vaikuttamaan niin Suomen kuin EU:n turvallisuuteen ja yhteiskunnalliseen vakauteen, sanoo ministeri Mari Rantanen.

– Olemme Malmer Stenergardin kanssa yhtä mieltä siitä, että koko Euroopan unionin pitää lähettää Venäjälle selkeä viesti, että sen yritys horjuttaa Suomea ja EU:ta ei tule onnistumaan, hän jatkaa.

Pohjoismainen yhteistyö palautusasioissa tiivistyy

Ministerien asialistalla oli lisäksi EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus ja muut maahanmuuttoon liittyvät kysymykset, kuten paluut ja palautukset sekä yhteistyö kolmansien maiden kanssa.

– Pohjoismaat ovat jo aiemmin tiivistäneet yhteistyötään paluuasioissa. Suomella ja Ruotsilla on samankaltaisia haasteita paluissa, ja tässäkin asiassa pyrimme löytämään ratkaisuja niin EU-tasolla kuin Pohjoismaiden välisessä yhteistyössä, Rantanen toteaa.

Suomen Uutiset