Päivystyksiä ja erikoissairaanhoidon työnjakoa koskevan lainvalmistelun etenemisen aikataulu on herättänyt laajalti kiinnostusta. Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso kertoo uudistuksen etenemisen aikataulusta.

Viime syksynä asetetun virkamiestyöryhmän julkaistua raporttinsa tammikuussa varsinainen lainvalmistelu ministeriössä pääsi käyntiin. Osana virkavalmistelua tehdään monipuoliset vaikutusten arvioinnit ja pohditaan myös vaihtoehtoisia tapoja erikoissairaanhoidon tehostamiseksi.

– Valmistelun edetessä lakihanketta on käsitelty ja käsitellään ministerityöryhmässä maalis-toukokuussa, ja tavoitteena on saada esitys lausunnolle toukokuussa. Tarkoituksena on noudattaa normaalia kuuden viikon lausuntoaikaa, kertoo sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso.

Kokonaisuus on haastava

Kokonaisuus on monin tavoin haastava. Keskeinen tulevaisuuden sairaalaverkostoa määrittävä tekijä on ammattihenkilöstön saatavuus. Henkilöstöpulan vuoksi on tärkeää, että ammattilaisten työaika voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti.

– Tammikuussa julkaistu sairaalaverkkotyöryhmän raportti on herättänyt laajaa keskustelua ja huolta hyvinvointialueilla ja kansalaisten keskuudessa. Asian valmistelu on sosiaali- ja terveysministeriössä ykkösprioriteetti, ja lausunnolle lähtevän lakiesityksen sisällöstä tiedotetaan heti kun se on valmis eli aikataulusuunnitelman mukaan toukokuussa, sanoo ministeri Juuso.

Lait vahvistettaneen joulukuussa

Lausuntopalautteen jälkeen esityksen käsittely jatkuu syksyllä.

– Lausuntopalautteen kokoamisen jälkeinen poliittinen käsittely jatkuu elokuun alussa, ja kun tarvittavat muutokset on tehty, esitys menee lainsäädännön arviointineuvoston käsittelyyn. Syksyn aikana esitys käy hyvinvointialuetalouden ja –hallinnon neuvottelukunnassa. Ennen valtioneuvoston käsittelyä esitys lähetetään Oikeuskanslerinviraston ennakkotarkastukseen, ministeri Juuso kuvailee prosessia.

– Kun nämä käsittelyvaiheet on käyty, esitys menee raha-asiainvaliokunnan ja valtioneuvoston käsittelyyn. Tämän jälkeen esitys annetaan eduskuntaan budjettilakiaikataulussa. Eduskunnassa esitystä käsittelevät normaalin kaavan mukaan sosiaali- ja terveysvaliokunta mietintövaliokuntana sekä mahdolliset lausuntovaliokunnat syysistuntokauden aikana. Lopuksi eduskuntakäsittelyn jälkeen tasavallan presidentti vahvistaa lait. Tämä tapahtuisi arviolta joulukuussa, Juuso jatkaa.

Esitetyn lainsäädännön on suunniteltu tulevan voimaan vuoden 2026 alussa.

Suomen Uutiset