Alexander Stubbin saksalaismedialle antama lausunto on herättänyt Welt-lehden lukijoissa suurta hilpeyttä. Stubb kehuu Merkeliä maahanmuuttokriisin ratkaisemisesta. Lukijakommenttien mukaan tämä on vähän kuin kehuisi VW-konsernia dieselautojen päästöhuijauskriisin ratkaisemisesta.

EU-komission puheenjohtajan paikkaa tavoitteleva Alexander Stubb kisaa europarlamentin EPP-ryhmän kärkiehdokkuudesta, joka ratkaistaan torstaina Helsingissä pidettävässä EPP:n kokouksessa, johon osallistuu useita Euroopan valtionpäämiehiä ja huippupoliitikkoja. Stubbin kauniista sanoista huolimatta Angela Merkelin odotetaan asettuvan saksalaisehdokas Manfred Weberin tueksi.

Welt-lehden juttu oli otsikoitu: ”Kuka ratkaisi maahanmuuttokriisin? Se oli Angela Merkel.” Monet lukijoista epäilivät, että otsikossa on kirjoitusvirhe, ja että siinä olisi pitänyt lukea ”Kuka aiheutti maahanmuuttokriisin?” Juttu on kerännyt satoja kommentteja, joista monet ovat herkullisen ivallisia. Yhdeksi syyksi väärinkäsitykselle epäillään muun muassa sitä, että suomi on niin erikoinen kieli.

Alexander Stubbin kommentti kuului kokonaisuudessaan näin: ”Kuka on ratkaissut maahanmuuttokriisin? Se oli Angela Merkel EU-Turkki-sopimuksellaan. Hän oli osa ratkaisua, ei itse ongelmaa.” Monet lukijat huomauttavat, että turvapaikanhakijakriisi on kaikkea muuta kuin ohi. EU:n ja Turkin välisessä sopimuksessa on periaatteessa kyse siitä, että EU on sitoutunut maksamaan Turkille kuusi miljardia euroa, jotta Turkki ei päästäisi aivan kaikkia laittomasti Kreikkaan yrittäviä rajan yli.

Kaikki eivät jää ikävöimään Merkeliä

Alexander Stubbin kehut Merkelin maahanmuuttopolitiikalle ovat aivan omaa luokkaansa. Jopa suppenevalevikkisen maakuntalehti Helsingin Sanomien ulkomaantoimittaja Minttu Mikkonen myöntää pääkirjoitussivun kolumnissaan, että on paljon ihmisiä, jotka eivät jää ikävöimään Merkelin politiikkaa.

– Tulevissa historiankirjoissa mainittaneen, että hän [Merkel] piti kreikkalaisia kovassa talouskurissa, päätti ajaa Saksan ydinvoimalat alas tullen lisänneeksi saastuttavan ruskohiilen käyttöä, ja kaatui siihen, että antoi pakolaisten tulla Euroopan läpi Saksaan, Mikkonen kirjoittaa.

Tämä on paljon Stubbia realistisempi käsitys Merkelin poliittisesta perinnöstä.

EPP-ryhmän kärkiehdokkaalla on hyvät mahdollisuudet nousta EU-komission puheenjohtajaksi. Torstaina todennäköisesti nähdään, että edes Alexander Stubbin antamat vuolaat kehut eivät saa Merkeliä asettumaan suomalaisehdokkaan taakse. Ja koska poliittista uraansa lopettelevalla Angela Merkelillä on yhä valtavasti sananvaltaa, EPP:n kärkiehdokas tullee olemaan CSU:n Manfred Weber.

Sinn: Merkelin kuusi ajatusvirhettä

Merkelin ansioita ja poliittista perintöä arvioidessa on syytä kääntyä saksalaisen taloustieteilijän Hans-Werner Sinnin puoleen (kuvassa). Hän listasi jo 2016 kirjoituksessaan ne ajatusvirheet, joiden varassa Merkelin Saksa pakolaispolitiikkaa harjoitti.

Sinnin mukaan turvapaikanhakijoiden hallitsematon tulva ylittää saksalaisen yhteiskunnan integrointikyvyn, provosoi kilpailemaan yhteiskunnan niukoista resursseita – ja synnyttää Villin Lännen yhteiskunnan. Saksan politiittinen järjestelmä on edelleen shokissa, ja politiikka on menettänyt taloudellisen ja oikeudellisen suuntautumisensa. Keskustelua dominoivat suositut mutta väärät argumentit – ja se vaikeuttaa ratkaisua löytämistä ongelmiin.

Suurimmat ajatusvirheet Hans-Werner Sinnin mukaan ovat:

Ajatusvirhe 1: Saksa ei pysty suojaamaan 6000 kilometrin rajaansa teknisistä syistä.

Väite on väärä. Saksan rajojen pituus on erittäin pieni suhteessa maan ja väestöön kokoon. Yhtä Saksan kansalaista kohden ulkorajaa on ainoastaan 7,4 cm. Vertailun vuoksi yhtä Tanskan kansalaista kohden rajaa 130 cm, Ruotissa 56 cm ja Sloveniassa 67 cm ja Unkarissa 22 cm. Jos nämä maat kykenevät suojelemaan rajojaan, niin Saksakin kykenee siihen.

Ajatusvirhe 2: Turkki ja Libanon kantavat edelleen paljon suurempaa taakkaa pakolaisten majoittamisesta kuin Saksaan.

Väite jättää ensinnäkin huomiotta sen, että nämä kaksi naapurimaata ovat velvollisia hyväksymään pakolaiset Geneven pakolaisyleissopimuksen nojalla. Toiseksi nämä maat eivät ole hyvinvointivaltioita, jotka tarjoaisivat pakolaisille likimainkaan samanlaisia etuja kuin Saksassa.

Ajatusvirhe 3: Saksa ei voi hylätä turvapaikanhakijoita, koska heitä suojellaan perussäädöksellä.

Tämä väite on väärä siinä tapauksessa, kun Saksaan saavutaan maateitse. Siitä, että tällaiset pakolaiset eivät voi hakea turvapaikkaa Saksasta, on säädetty selvästi perustuslaissa, ja perustuslakituomioistuin tunnustaa sen. Turvapaikkamenettelystä annetussa laissa edellytetään, että viranomaiset kieltäytyvät turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta turvallisten kolmansien maiden kautta ilman turvapaikkamenettelyä. Merkelin hallitus ei ole noudattanut näitä säädöksia.

Ajatusvirhe 4: Avoimet rajat ovat vapaan yhteiskunnan tunnusmerkki.

Väite on väärä, koska se perustuu virheelliseen käsitykseen valtion luonteesta. Valtio on luonteltaan eräänlainen ”klubin jäsenten” palveluiden toimeenpanija liittyen julkisen infrastruktuurin ja valtiollisen vakuutusturvan hoitamisen ja hyvinvointipalveluiden uudelleenjakoon. Kansojen vapaa ja rauhanomainen rinnakkaiselo edellyttää, että näiden klubituotteiden kansallista omistajuutta suojelellaan – samaten kuten yksityisen omaisuuden oikeudellinen ja fyysinen suojelu on vapaan yhteisön edellytys.

Ilman omistusoikeuden takaamista syntyy Villin Lännen -yhteiskunta, jossa rauhanomainen resurssien vaihto korvautuu ryöstelyllä ja jossa ihmisiä kannustetaan siirtymään yhteiskunttaa hyödyttävästä tuottavasta toiminnasta yhteiskuntaa tuhoavaan käyttäytymiseen. Vaikka tämä periaate koski aikanaan lähinnä yksityisomaisuutta, niin täsmälleen sama periaate pätee myös valtion kautta yhteisomistuksessa olevaan klubin omaisuuteen.

Ajatusvirhe 5: Saksa kykenee integroimaan kaikki halukkaat maahanmuuttavat.

Saksa ei kykene tähän, koska Saksan taloudelliset resurssit eivät yksinkertaisesti riitä. Saksalaisen hyvinvointivaltion tukemien ihmisten määrä ylittää Saksan yhteiskunnan kantokyvyn. Yksinomaan Välimeren muslimimaissa (Turkkia ja Albaniaa lukuun ottamatta) sekä Irakissa ja Afganistanissa elää 267 miljoonaa ihmistä. Vaikka ainoastaan pieni osa heistä haluaisi siirtyä Saksaan, se olisi huomattavasti enemmän kuin Saksa koskaan pystyy kantamaan. Näiden maiden vuotuinen syntyvyyden ylijäämä on jo yksin lähes kuusi miljoonaa ihmistä. Mikäli Turkin eteläpuoliset ja Saharan autiomaan eteläpuoliset maat huomioidaan, on kyse potentiaalisesti mittaamatoman suuresta muuttoliikeestä.

Ajatusvirhe 6: Maahanmuuttajien alkuperämaita on tuettava, jotta maahanmuuttoa ei enää kannusteta.

Tämä väite on ongelmallinen, koska se kieltää Saksan liittotasavallan kansallisen oikeuden Saksan valtion omaisuuteen. Samoin voisi väittää, että velvollisuuteni on antaa niin paljon rahaa ventovieraalle henkilölle, joka haluaa muuttaa asuntooni asumaan, että hän vapaaehtoisesti luopuu muuttosuunnitelmistaan. Kyseessä on kommunismin keskeinen periaate, joka sivuuttaa tyystin omistusoikeudet. On tietenkin oikein auttaa vaikeuksissa olevia naapureita.

Humanitaarisista syistä on perusteltua auttaa Syyrian sodan pakolaisia heidän kotimaahansa lähellä ja auttaa heitä voittamaan arabimaiden kaaoksen. Ei kuitenkaan ole laillista oikeutta vaatia muita antamaan tämäntyyppistä apua. Avun antamisen on perustuttava avunantajan vapaaehtoisuuteen.

SUOMEN UUTISET