Perussuomalaisten eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja Ville Tavio on jättänyt eduskunnassa kirjallisen kysymyksen ensihoidon tavoittavuudesta.

Tavio on huolissaan siitä, että ambulanssien tavoitesaapumisajoissa on merkittäviä alueellisia eroja yliopistosairaaloiden erityisvastuualueiden välillä. Aika, jossa avun pitäisi saapua potilaan luokse, vaihtelee yli kymmenellä minuutilla.

Ensihoidon tarve kasvanut

Ensihoidon tarve ja työmäärä on kasvanut. Hätäkeskuslaitoksen vuosilta 2010–2014 kokoaman aineiston mukaan ensihoidon tehtävien lukumäärä kasvoi viiden vuoden tarkastelujaksolla sairaanhoitopiiristä riippuen 1,3-tavoite8,5 %.

Tehtävien määrä yksikköä kohden kasvoi varsinkin pienissä sairaanhoitopiireissä.

Syrjäseutujen asukkaat heikommassa asemassa

Tavio kirjoittaa kirjallisessa kysymyksessään, että syrjäisten alueiden asukkaat ovat heikommassa palveluasemassa ja että kaupunkien keskustoissa ensihoidon tavoiteaika on lyhyempi.

– Sairauskohtauksessa muutamakin minuutti voi olla potilaalle ratkaiseva, Tavio korostaa.

SUOMEN UUTISET