Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) sairaaloissa on kärsitty kovasta työntekijäpulasta, mikä on johtanut potilas­turvallisuuden vaarantumiseen. Myös potilaat ovat kertoneet päivystyksen ruuhkista HUSin sairaaloissa. Kansanedustaja Arja Juvonen (ps.) toteaa, että niin päivystyksen kuin myös koko sairaalatoiminnan ongelmiin on puututtava heti. Viestit päivystyksestä ovat karmaisevia, eikä niiden edessä saa antautua.

– Kaikki perustyötä jarruttavat asiat, jotka lisäävät kiirettä ja epävarmuutta sekä hidastavat toimintaa, on korjattava. Toimimattomat ja vaikeaselkoiset tietojärjestelmät ärsyttävät ja aiheuttavat stressiä. Kärsijänä on paitsi lääkäri ja hoitaja myös potilas, jonka asialla meidän kaikkien tulee olla, sanoo kansanedustaja Arja Juvonen.

Yksi suuri syypää katastrofaalisiin ongelmiin HUSin alueella on Apotti-tietojärjestelmä, jonka sujuvuutta, epävarmuutta ja vaikeaselkoisuutta on kritisoitu terveydenhuollon toimijoiden ja käyttäjien osalta jo vuosia.

Ongelmia havaittiin taannoin radiologiassa: radiologien tekemät kuvat ja lausunnot eivät näkyneet eikä potilaiden röntgen-, magneetti- ja ultraäänikuvia löytynyt asianmukaisesti järjestelmästä (Yle 21.5.2021).

Ylimääräisestä byrokratiasta on päästävä eroon

Apotin on kerrottu lisäävän lääkitysvirheitä ja vievän aikaa potilastyöltä. Iltalehden haastattelemat työntekijät kertoivat joko vaihtaneensa työpaikkaa tai harkinneensa työpaikan vaihtoa (Iltalehti 21.10.2021).

Juuri uutisoitiin, että lääkäreiden mukaan aikaa paneutua potilaan ongelmiin ei ole ja tietoja kirjataan Apottiin puutteellisesti tai jopa väärin. Apotin kanssa toimimisen kerrotaan olevan uuvuttavaa. (Kauppalehti 24.7.2022)

– Terveydenhuoltoa ohjaavat tietojärjestelmät. Kun suorittaville työntekijöille eli lääkäreille ja hoitajille tulisi antaa kaikki voima ja viisaus tehdä työ potilaslähtöisesti, heille kasataankin kaikki byrokratia työpöydälle. Toimimattomat tietojärjestelmät ovat sitä. Suorittavilta henkilöiltä on otettava kaikki ylimääräinen byrokratia pois, Juvonen vaatii.

Tietojärjestelmien vaikeudet korjattava

Työ pitää järjestää sellaiseksi, että se sujuu. Jos kyseessä ovat tietokonejärjestelmien vaikeudet, on ne korjattava sujuviksi tai niiden käyttöön on löydyttävä avustavaa tietoteknistä henkilöstöä, joiden tehtävä ei ole potilastyössä vaan potilastyötä tekevien rinnalla.

– Koronaepidemia on aiheuttanut karmean stressin sairaaloiden työntekijöille. Nyt on mietittävä, mutta myös laitettava, työntekijöiden työolosuhteet kuntoon, Juvonen vaatii.

Suomen Uutiset