Eduskunnassa käsitellään turvallisuusympäristön muutosta koskevaa ajankohtaisselontekoa, joka pohjustaa keskustelua ja päätöstä Natoon liitymisestä. Selontekoa käsittelee 11 valiokuntaa. Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan selontekoa ei tuotu. Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen moittii tätä toimintatapaa.


Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen vaatii, että turvallisuusselonteko tuodaan myös sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsiteltäväksi, sillä kriisiaikana terveydenhuoltojärjestelmän toimivuus, kesto ja kantokyky on keskeistä.

– Nato-keskustelussa terveydenhuollon toimivuudella on myös paikkansa, Juvonen sanoo.

Sote-ala kuuluu keskeisesti huoltovarmuuteen

Selonteossa arvioidaan ulko- ja turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön muutoksia sekä Suomen kokonaisvaltaista varautumista talouteen, kriisinsietokykyyn, huoltovarmuuteen, sisäiseen turvallisuuteen, kyberturvallisuuteen, hybridivaikuttamiseen ja kriittiseen infrastruktuuriin.

– Huoltovarmuuteen kuuluu keskeisenä osana sosiaali- ja terveydenhuollon kantokyvyn, osaamisen ja resurssien turvaaminen.

Sote-infrastruktuurin ylläpito avainasemassa kriisitilanteissa

Sosiaali- ja terveydenhuollon infrastruktuuri on juuri tätä kriittistä infraa, ja sen ylläpito kriisitilanteissa on avainasemassa. Juvonen huomauttaa, ettei pidä unohtaa huolehtia siitä, että huoltovarmuus, lääkinnällinen huolto, materiaalinen valmius, henkilöstö sekä kenttäsairaanhoito ja -ensiapu saadaan toimimaan.

– Olemme nähneet, miten Venäjä on pommittanut Ukrainassa muun muassa synnytyssairaaloita. Hauraimpiin kohteisiin on isketty, Juvonen muistuttaa.

Kenttäsairaanhoidon toiminta syytä nostaa esiin

Turvallisuusselonteon käsittelyssä on syytä nostaa esiin kenttäsairaanhoidon ja lääkinnän toiminta. Toiminta haastavissa olosuhteissa, kuten maastoharjoituksissa sekä sota- ja ampumaharjoituksissa, vaatii vahvaa osaamista ja nopeaa reagointikykyä esimerkiksi äkillisissä ensiaputilanteissa.

– Maastossa toimiminen tilanteissa, joissa vaaditaan paineensietoa ja kykyä mukautua vallitseviin tilanteisiin, vaatii vahvaa osaamista terveydenhuollon henkilöstöltä, Juvonen kiteyttää.

Suomen Uutiset