Kansanedustaja Minna Reijonen teki Suomen Afganistan-operaation aikana toimenpidealoitteen, että turvapaikkapolitiikkaa järkeistetään. Aloite etenee eduskunnan käsittelyyn syysistuntokauden alkaessa.

Suomi myöntää turvapaikanhakijoille oleskelulupia. Turvapaikkaa on haettu kotimaassa koetun vainon, väkivallan tai kuolemanvaaran takia. Vainoa nämä turvapaikanhakijat ovat kokeneet esimerkiksi uskonnon, kansallisuuden tai etnisen alkuperän vuoksi.

– Henkilöiden, joille oleskelulupa on myönnetty, on kuitenkin mahdollista lomailla kotimaassaan, siis siellä, missä he eivät voi asua vainon, väkivallan tai kuolemanvaaran takia, ihmettelee Minna Reijonen.

Muualla peruttu oleskelulupia

Kotimaassa lomailuun suhtaudutaan eri tavoin eri maissa. Esimerkiksi Sveitsissä on peruutettu oleskelulupia, jos henkilö onkin lomaillut kotimaassaan sen jälkeen, kun turvapaikka on myönnetty.

– Suomen eduskunnan on keskusteltava asiasta. Onko suojelu tarpeen, jos kuitenkin on mahdollista lähteä lomailemaan maahan, josta uhkan vuoksi on haettu turvapaikkaa toisesta valtiosta? On tärkeää myös Suomessa tarkastella tilannetta ja puuttua asiaan, Reijonen sanoo.

– On pohdittava, onko järkevää varojen ja sosiaaliturvan käyttöä, jos paetaan hengenvaarassa pois jostain maasta ja sen jälkeen kuitenkin on mahdollista lähteä lomailemaan kyseiseen maahan. Onko turvapaikalle tai oleskeluluvalle silloin enää perusteita?

Suomen ei tule kustantaa hakumatkoja

Reijonen mielestä on vähintäänkin outoa, että esimerkiksi Afganistanin operaatiossa Suomi lähetti kriisialueelle suomalaisia sotilaita, jotka todennäköisesti joutuivat evakuoimaan myös näitä lomailemaan lähteneitä henkilöitä.

– Hallituksen olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin järkeistääkseen turvapaikkapolitiikkaa. Maahan, josta on paettu turvapaikkaa hakien, ei lähdetä takaisin lomailemaan ja aiheuteta lisäkustannuksia turvapaikan myöntäneelle Suomelle, kun ja jos kotimaassa tilanne kärjistyy ja tarvitaan esimerkiksi sotilaallista apua tai kuljetuksia Suomelta. Tällöin vastuu kotimaasta poistumiseen ja siitä aiheutuneisiin kuluihin tulee mennä henkilölle itselleen.

SUOMEN UUTISET