Perussuomalaisten kansanedustaja Ano Turtiainen pitää henkilötunnusten uudistamista järjettömänä ja tarpeettomana projektina. Marinin hallitusohjelmassa linjataan, että henkilötunnukset muutetaan siten, ettei niistä käy jatkossa ilmi henkilön ikä tai sukupuoli.

Erityisesti nyt koronaviruksen aikana korostuu asioiden tärkeys, kun on kyse elämästä ja kuolemasta. Nämä projektit, joissa ihmisistä tehdään sukupuolettomia ja iättömiä, ovat etenkin sen rinnalla täysin merkityksettömiä. Näyttää siltä, että urbaani elämäntyyli on saanut kokonaan unohtumaan maalaisjärjen ja se korostuu nyt koronan aikana, Ano Turtiainen sanoo,

– Uudistus on ennen kaikkea ideologinen, eikä siten yksimielinen. Myös oppositiolle pitäisi antaa työrauhaa ja eduskunnassa pitäisi käsitellä nyt lähinnä välttämättömät, koronaa ja sen seurauksia koskevia asioita. Ihmettelen, miten näitä edes kehdataan edistää tällaisena aikana.

Kohtuuttomat kustannukset

Myös Finanssiala on ottanut asiaan kantaa. Finanssiala esitti huolensa erityisesti uudistuksen taloudellisista vaikutuksista, jotka ovat heidän laskelmiensa mukaan jopa miljardiluokkaa.

– Kustannuksia syntyy niin julkiselle kuin yksityisellekin sektorille kaikille niille, joilla on henkilötunnuksia sisältäviä rekistereitä tai järjestelmiä. Uudistus tällaisena aikana, kun niin julkinen kuin yksityinenkin sektori on pulassa, olisi vastuutonta ja syventäisi talousahdinkoa, Turtiainen perustelee.

– Kysyin ministeriltä, että onko uudistuksessa huomioitu sen aiheuttamat kulut yksityiselle ja julkiselle sektorille ja jos on, miten epidemiasta kärsineiden yritysten uskotaan selviävän niistä työryhmän esittämässä aikataulussa.

Miten henkilö voidaan tunnistaa?

Asiaa valmistellut työryhmä esittää, että uudet henkilötunnukset otetaan käyttöön porrastetusti vuodesta 2023 alkaen niin, että siirtymäkausi päättyy 2027. Turtiainen kyseenalaistaa myös uudistuksen toimivuuden.

– Yksi ajatus henkilötunnuksissa on, että henkilö tunnistaa oman tunnisteensa ja hänet voidaan tunnistaa tunnuksesta. Jos tunnukset ovat vain satunnaisia numeroita, tulee varmasti paljon virheitä, kun omaansa ei tunnista esimerkiksi virallisista papereista.

– Lisäksi kysyin, miten uusista tunnuksista voidaan tunnistaa henkilö, jos niistä poistuu vähäisetkin tunnistetiedot, eli ikä ja sukupuoli, Turtiainen ihmettelee.

SUOMEN UUTISET