Kansanedustajilla on ollut kaksi viikkoa aikaa jättää talousarvioaloitteensa eduskunnan keskuskansliaan.

Perussuomalaisten kansanedustaja Ano Turtiaisen tekemässä talousarvioaloitteessa haettiin lisärahaa viisi miljoonaa euroa Etelä-Savon alueelle taajaman ulkopuolisten päällystettyjen teiden ja sorateiden kunnostukseen.

– Koko maan kattava tieverkko on kansallisomaisuuttamme ja sen kunnossapitäminen on velvollisuutemme. Toimiva ja kunnossa oleva tieverkko on maaseudulle enemmän kuin elintärkeä.

– Maaseudun elinvoiman säilyminen on täysin tieverkon varassa. Suomi elää metsästä ja ilman kunnossa olevaa maaseudun tieverkkoa metsästä eläminenkin hankaloituu, puhumattakaan muista maalla toimivista elinkeinoista, asumisesta ja kausiturismista, Turtiainen perustelee.

Tieverkon kunnossapitoa laiminlyöty

Turtiainen muistuttaa, että maaseudun alemman tieverkon kunnossapitoa on laiminlyöty jo vuosikausia.

– Etelä-Savon taajamien ulkopuolisten alueiden päällystettyjen teiden ja sorateiden järkyttävän huono kunto on jo tienkäyttäjille vaarallinen ja hyvä esimerkki jo kauan kestäneestä maaseudun teiden kunnossapidon laiminlyönnistä.

Kotimaisia kalamarkkinoita suosittava

Toisessa kansanedustaja Turtiaisen tekemässä aloitteessa haettiin lisärahaa 110 000 euroa Suomen sisävesiammattikalastajien liiton toiminnan mahdollistamiseen. Kyseinen liitto on hakenut valtiolta tukea toiminnalleen useampaan otteeseen, saamatta sitä kertaakaan.

– Liiton heikon taloudellisen tilanteen vuoksi toiminta on jäsenistön suuntaan suhteellisen näkymätöntä, painottuen lähinnä edustuksiin erilaisissa työ- ja seurantaryhmissä sekä tiedottamiseen ja lausuntoihin kalataloudessa tehtävistä päätöksistä, jotka kaikki tehdään vapaaehtoistyönä.

– Kotimainen luonnonkala on kiistattomasti ekologisempaa ja ympäristöystävällisempää kuin ulkoa tuotu kala. Suomalaiset suosisivat kotimaista kalaa, mikäli sitä on enemmän tarjolla. Suomalaiset ansaitsevat terveellistä, puhdasta ja luontoystävällistä kotimaista kalaa, Turtiainen painottaa.

SUOMEN UUTISET