Perussuomalaisten kansanedustaja Vilhelm Junnila jätti eduskunnassa perjantaina peräti 22 talousarvioaloitetta. Hän ehdottaa sekä lisäyksiä, että vähennyksiä. Junnila allekirjoitti myös Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmän kaksi yhteistä aloitetta.

Vilhelm Junnila on tyytyväinen perussuomalaisten eduskuntaryhmän esittämiin leikkauksiin maahanmuutosta ja kehitysavusta. Hän haluaa lisäksi vähentää Suomen EU-puheenjohtajakauden päästökompensaatioista 500 000 euroa.

Säästyneet varat hän käyttäisi liikennettä-, autoilua- ja kolmatta sektoria tukeviin toimiin.

– Aluepoliittiset painotukset näkyvät toimissani hallituksen esityksiä vahvemmin. Näissä on oltava aktiivinen, jotta Varsinais-Suomi pystyy pitämään puoliaan, Junnila toteaa.

Ruoka-apuun ja maanpuolustukseen

Junnila esittää 50 000 euroa maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseksi Varsinais-Suomessa, 75 000 euroa ruoka-apua Turussa tarjoavalle Operaatio Ruokakassille, 28 000 euroa Turun saariston yksityisteiden kunnossapitoon ja 60 000 euroa puutiaisaivokuumerokotuksiin Naantalin saaristoalueille.

Lounais-Suomen partiopiirille alueellisen partiotoiminnan tukemiseen esitetään 50 000 euroa ja Loimaa-seuralle 40 000 euroa.

Verkkokirjoittelusta aiheutuneeseen mielipahaan

Yllätyksenä voi pitää esitystä maahanmuuttajista aiheutuviin kustannuksiin. Somalialaisten integraatiota edistävä Berde-yhdistys saisi ehdotuksen mukaan koko valtion talousarvion pienimmän määrärahan: 100 euroa verkkokirjoittelusta aiheutuneeseen ahdistukseen ja mielipahaan.

Aloitteen perusteluissa mainitaan muun muassa mediapersoona Husu Hussein.

Hallitus leikkaa Suomen Metsästäjäliitto ry:n ympäristötöistä 100 000 euroa, jota Junnila esittää palautettavaksi.

Talousarvioaloitteissa on myös määräraha väestönkasvun ehkäisyyn Saharan eteläpuolisilla alueilla. Lisäksi tukea saisivat muutamat valtakunnalliset yhdistykset.

Liikennehankkeissa turvallisuus edellä

Junnilan talousarvioaloitteet parantaisivat merkittävästi liikenneturvallisuutta. Määrärahaa esitetään Turun kehätien vaiheittaisen suunnitelman nopeuttamiseen, valtatie 8:n meluaidan rakentamiseen välille Härkämäki-Huhko, kevyen liikenteen väylän suunnitteluun Piikkiöön Vanhanunnantielle ja Sauvo-Korpela-Kinnarpyöli välisen yhdystie 1812 perusparannuksen suunnitteluun. Liedossa kolmelle valtatie 10:n kääntymiskaistalle esitetään suunnittelumäärärahaa: Kirkkotien, Metsolantien ja Nuolemonportin risteyksiin.

Junnila huomioi myös Laitilassa sijaitsevien kantatie 43:n valo-ohjatun liittymän sekä Kaukolantien ja Erik Sorolaisentien kiertoliittymien rakentamisen ja liikenneturvallisuuden parantamisen. Aloitteissa on myös Saaristotie mt 180:n tiesuunnitelman loppuunsaattaminen ja hankkeen käynnistäminen liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

– Aloitteet mahtuvat hyvin varjobudjettimme raamiin. Vain maailmanparannuksesta tingitään, Junnila selventää.

SUOMEN UUTISET