Perussuomalaisten kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa on jättänyt hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa hän tiedustelee mitä hallitus aikoo tehdä omaishoidon kehittämiseksi tällä vaalikaudella.

Omaishoitajien merkityksestä ja omaishoidon järjestelmään liittyvistä haasteista on käyty julkista keskustelua jo pitkään. Tästä huolimatta omaishoidon kehittäminen ei ole edennyt toivotulla tavalla.

– Kaikki kansanedustajat tuntuvat olevan sitä mieltä, että omaishoito on hyvä juttu, mutta tästä huolimatta omaishoitoon ei olla valmiita laittamaan kovasti kaivattuja lisäresursseja, Ritva ”Kike” Elomaa harmittelee.

Hoitopalkkio verottomaksi

Omaishoidon merkitys korostuu väestön ikääntymisen myötä. Laitos- ja kotihoito ovat suurten haasteiden edessä. Omaishoitoa kehittämällä näihin haasteisiin voitaisiin saada helpotusta.

– Omaishoitoa voitaisiin kehittää esimerkiksi lisäämällä taloudellisia resursseja, siirtämällä omaishoidon tuen maksaminen Kelan vastuulle ja muuttamalla omaishoidon hoitopalkkio verottomaksi tuloksi, Elomaa listaa.

– Omaishoitajien tekemä työ on hoidettaville läheisille ja yhteiskunnalle mittaamattoman arvokasta. Valtion näkökulmasta se on myös erittäin kustannustehokas keino vastata vanhustenhuollon haasteisiin ja hillitä kalliiden laitos- ja kotihoidon kustannuksia.

Kotihoidolle lisää resursseja

Perussuomalaisten mielestä omaishoitajien ja hoidettavien asemaa tulee pyrkiä aktiivisesti edistämään valtiovallan toimesta ja toivoo muiden puolueiden jakavan tämän ajatuksen. Omaishoidosta on kirjattu nykyiseen hallitusohjelmaan ainoastaan, että sitä kehitetään, ei muuta.

Talousarvioesityksessä puolestaan kotihoidon resurssien riittävyyteen ja omaishoidon kehittämiseen kohdennetaan yhteensä viisi miljoonaa euroa. Elomaan mielestä se ei riitä.

– Näyttäisi siltä, että omaishoito ei nauti arvostusta hallitusohjelmassa tai budjetissa. Tähän tarvitaan nyt muutosta ja pian, hän toteaa.

– Suuntaan nyt katseeni hallitukseen ja odotan näkeväni konkreettia panostuksia omaishoitoon sanahelinän sijaan.