Omaishoitajien jaksamisesta huolestunut kansanedustaja sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Minna Reijonen on jättänyt toimenpidealoitteen omaishoidonvaltuutetun viran perustamiseksi Suomeen. Yhtenä toimenkuvana omaishoidonvaltuutetulla olisi omaishoitajien hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisen seuranta.

Omaishoitajat muodostavat merkittävän osan terveydenhuollostamme. Tällä hetkellä Suomessa on noin 60 000 omaishoitajaa, jotka säästävät yhteiskunnalle valtavan summan vuodessa. Omaishoidontuen saajista 58 prosenttia on 65 vuotta täyttäneitä.

– Puhutaan miljardisäästöistä vuodessa. Ilman omaishoitajia koko terveydenhuoltomme on vaarassa. Meillä ei ole hoitopaikkoja, henkilökuntaa tai rahaa hoitaa 60 000 omaishoidettavaa laitoksissa tai palveluasumisessa, toteaa Minna Reijonen.

– Tutkimusten mukaan omaishoitajat voivat huonosti ja tarvitsevat tukeamme.

Miksi omaishoitajia arvostetaan vain puheissa?

Omaishoitajien työpanosta kiitellään useissa yhteyksissä, mutta konkreettisia tekoja ei näy. Sipilän hallitus kohdensi omaishoitoon merkittävästi lisärahaa vuosien 2016-2019 välillä. THL:n kyselyssä 105 vastanneesta kunnasta vain 23 kuntaa kertoi, että lisäraha meni omaishoidon palveluihin. Muissa kunnissa rahat saattoivat mennä esimerkiksi rakentamiseen tai teidenhuoltoon.

– Tämäkin vääryys olisi estetty korvamerkitsemällä raha ja valvomalla kuntia, sanoo Reijonen.

Reijonen ihmettelee, johtuuko arvostuksen puute ajatuksesta, että perheet kuitenkin hoitavat omaisensa. Monet tyytyvät tilanteeseen olosuhteiden pakosta.

Suhteellisen pienillä asioilla suuri merkitys

Ensi viikolla tulee eduskunnan lähetekeskusteluun Reijosen lakialoite omaishoidon palkkion muuttamisesta verottomaksi. Tällä hetkellä omaishoidon palkkio on alkaen 408,09 euroa kuukaudessa, ja tästä summasta maksetaan veroa. Eduskunnan tietopalvelu teki Reijosen pyynnöstä laskelman, jonka mukaan omaishoidon verottomuus maksaisi noin 65 miljoonaa euroa.

– Nähtäväksi jää, miten eduskunnan enemmistö tulee suhtautumaan näihin aloitteisiin.

Suomen Uutiset