Perussuomalaisten kansanedustaja Toimi Kankaanniemi on jättänyt kirjallisen kysymyksen, jossa hän haluaa hallitukselta tarkennusta omaishoidon kehittämiseen.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa luvataan ”kehittää omaishoitoa”, mutta mitään kehittämistoimenpiteitä ei ohjelmaan ole kirjattu.

– Iso osa läheisiään hoitavista omaishoitajista on työssäkäyviä henkilöitä. Siksi omaishoidon ja työssäkäynnin yhteensovittamiseen tarvitaan monenlaisia keinoja ja lainsäädännöllisiä ratkaisuja.

– Lisäksi jo eläkkeellä olevat omaishoitajat ovat usein rasittuneita ja vaarassa menettää kykynsä hoitaa asianmukaisesti läheistään. Tämän tapahtuessa julkiset menot kasvavat. Ylipäätään omaishoitajilla on suuri huoli ja epävarmuus tulevasta kehityksestä, kun kuntatalous on kasvavissa vaikeuksissa ja järjestökentän rahoitusta ei ole pitkäjänteisesti turvattu, Toimi Kankaanniemi huomauttaa.

Omaishoidon tuki verottomaksi

Kankaanniemi kysyykin kirjallisessa kysymyksessään, mitä hallitus tarkoittaa hallitusohjelman kirjauksella, jonka mukaan omaishoitoa kehitetään, mitkä toimenpiteet ovat valmistelussa ja milloin parannuksia on odotettavissa.

Perussuomalaiset on aikaisemmin lukuisia kertoja vaatinut omaishoidontuen verovapautta, sillä korvaus on hyvin pieni tehtyyn työhön ja yhteiskunnalle kertyneeseen säästöön nähden.

SUOMEN UUTISET