Perussuomalaisten kansanedustaja Ari Koponen on jättänyt toimenpidealoitteen vapauttamaan vammaispalvelulain edellyttämästä voimavaralinjauksesta puhe- ja kommunikointivammaiset, joilla on tulkin tai muun avun tarve ymmärretyksi tulemisessa. Toimenpidealoite on osa suurempaa kokonaisuutta omaishoitajien ja hoidettavien hyväksi.

Vammaispalvelulain mukaan avunsaamisen edellytyksenä on, että vammautuneella itsellään on voimavaroja määritellä tarvitsemansa avun sisältö ja toteutustapa kertomalla, puhumalla, viittomalla tai muulla vastaavalla tavalla, jolla avuntarve tulee ymmärretyksi. Vammainen henkilö ei saa käyttää avuntarpeen määrittelyssä tulkkia tai läheisen apua.

– Voimavararajaus asettaa vammaiset ihmiset eriarvoiseen asemaan ja rajoittaa kehitysvammaisten henkilöiden mahdollisuuksia itsenäiseen elämään. Tällä hetkellä laki ei huomioi ollenkaan sellaisia henkilöitä, jotka eivät syystä tai toisesta pysty avuntarpeestaan itse kommunikoimaan, vaikka tarve olisikin olemassa, sanoo Ari Koponen.

– Tämä on aivan järjetöntä ja loukkaa kommunikointivammaisten henkilöiden perusoikeuksia. Tästä syystä lakiin on lisättävä mahdollisuus soveltaa voimavaralinjausta niiden henkilöiden osalta, keillä tarve henkilökohtaiseen apuun täyttyy, vaikka he eivät pystyisikään tarpeesta itse kommunikoimaan.

Voimavararajaus rikkoo syrjintäkieltoa

Koposen mukaan voimavaralinjaus rikkoo syrjintäkieltoa, sillä linjaus on jättänyt etenkin puhe- ja kommunikointivammaisia henkilöitä henkilökohtaisen avun ulkopuolelle erityisesti päivittäistoimien osalta. Puhumattomat tai muuten kommunikoimaan kykenemättömät ovat vaarassa syrjäytyä yhteiskunnan ulkopuolelle, jos vammainen henkilö ei pysty itse määrittelemään avuntarvettaan.

– Vanhempien tai läheisten voimavarat eivät aina riitä tarjoamaan sen tasoista henkilökohtaista apua, mitä vaikeasti vammainen henkilö tarvitsee. Lisäksi avustettavalla tulisi olla oikeus muuhunkin kuin hoitoympyrään, Koponen jyrähtää.

Suomen Uutiset