Suomalaiset arvostavat turvallista ja häiriötöntä asuinympäristöä. Erityisen tärkeää turvallisuus on naisille ja vanhemmille ikäluokille. Asuinympäristön kaupunkimaisuudella sen sijaan ei ole niin väliä, vaan väljää ja maaseutumaista asumista arvostetaan enemmän.

Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämä haastattelututkimus kertoo, että asuinalueen turvallisuus ja häiriöttömyys on suomalaisille ylivoimaisesti tärkein tekijä asuinalueen ja asuinympäristön valinnassa. Peräti 74 prosenttia vastanneista valitsi sen viiden tärkeimmän tekijän joukkoon.

Asumisen hinnalla merkitystä

Keskeisiä asuinalueen valintaperusteita ovat palveluiden ja harrastusmahdollisuuksien sijainti lähellä asuntoa (54 %) sekä hyvät julkiset liikenneyhteydet (49 %). Myös asumisen edullinen hinta on tärkeä asia (45 %). Valintaan vaikuttavat myös rakentamisen väljyys (37 %), asuinympäristön korkea laatu, asuinalueen maaseutumaisuus (27 %), sekä asuinalueen hyvä maine (22 %). Vähiten tärkeänä pidetään asuinalueen kaupunkimaisuutta (11 %).

Pääkaupunkiseutulaiset, opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät nostavat julkiset liikenneyhteydet tärkeimpien asuinalueen valintatekijöiden joukkoon. Kaupunkilaiset painottavat keskimääräistä enemmän sitä, että palvelujen ja harrastusten on oltava lähellä asuntoa.

Turvattomat asuinalueet tunnetaan

Asuinympäristön turvallisuus ja häiriöttömyys on keskimäärää tärkeämpi asia naisille, yli 50-vuotiaiden ikäluokalle ja eläkeläisille. Asia on yhtä tärkeä kaupungissa ja maaseudulla asuville.

– Tuloksesta voisi päätellä, että suomalaisilla on tietoa tai käsitys siitä, millaisia ja missä turvattomat ja häiriölliset asuinalueet ovat, kommentoi perussuomalaisten kansanedustaja Riikka Purra tätä tutkimusta Twitterissä.

SUOMEN UUTISET