Maaseudun vanhusten puolesta huolissaan oleva kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Minna Reijonen on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen aiheesta, onko suunnitelmissa kohdentaa lisäresursseja myös haja-asutusalueiden vanhustenhuoltoon.

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2019 lopussa Suomessa oli 1 231 274 yli 64-vuotiasta. Näistä 426 763 eli noin 35 % asui maaseutualueilla.

– Kyse on siis isosta joukosta suomalaisia, sanoo Minna Reijonen.

Moni ikääntyvä haluaa asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Käytännössä monen on kuitenkin muutettava taajamaan asumaan siinä vaiheessa, kun kotona tarvitaan enemmän apua. Kunnat ja kaupungit näyttävät järjestävän mielellään palveluita enemmän keskustojen tai taajamien alueille.

Korona-aika sai monet arvostamaan harvaanasuttuja alueita

Suomessa haja-asutusalueella on paljon käyttökelpoisia kiinteistöjä vanhusväestön omistuksessa. Jos mahdollistettaisiin enemmän vanhustenhuollon henkilökuntaa myös haja-asutusalueille, olisi monella mahdollisuus asua pidempään kotonaan. Näin myös maaseutu pysyisi vireämpänä.

– Tietysti palvelujen tuottaminen maksaa, mutta se myös tuo vastaavasti työpaikkoja ja sitä kautta tuloja ja elinvoimaa pienempiinkin kuntiin, toteaa Reijonen.

Reijonen tiedustelee kirjallisessa kysymyksessään, onko suunniteltu tai suunnitteilla projektia, jossa vanhustenhuoltoon järjestettäisiin parannusta ja henkilökuntalisäystä kohdentaen resursseja myös haja-asutusalueille ja maaseudun asukkaille, jotta he voisivat asua pidempään kotonaan.

Suomen Uutiset